Nader NOB-commentaar op het Pakket Belastingplan 2018

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft haar nader commentaar op het Pakket Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met de Nota’s naar aanleiding van het verslag is gereageerd op de vragen van de Tweede Kamer bij het Pakket Belastingplan 2018. Deze reactie geeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB aanleiding tot het plaatsen van een aantal nadere opmerkingen ter zake van:

  • dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering;
  • uitvoering motie Van Vliet;
  • verdeling huwelijksvermogensgemeenschap;
  • navordering van schenk- en erfbelasting / aanslagtermijnen voor de schenkbelasting;
  • vervallen schorsende werking fiscaal verzet;
  • afschaffing inkeerregeling;
  • Wet inhoudingsplicht houdstercoöperaties en uitbreiding inhoudingsvrijstelling; en
  • niet-beantwoorde vragen over missende onderwerpen.

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2018 geeft de staatssecretaris weliswaar aan dat zijn ambtsopvolger bij afzonderlijke brief zal reageren op vragen die niet direct betrekking hebben op het Belastingplan 2018, maar deze brief komt pas begin 2018. Dat is te laat voor eventuele wetswijzigingen per 1 januari 2018. Daarom vraagt de NOB voor twee van deze vragen nogmaals aandacht, aangezien die mogelijk spoedig wetswijziging noodzakelijk maken. Dit betreffen:

  1. de regeling van de restschuld eigen woning; en
  2. de teruggaven van commanditair kapitaal in een open cv.

 

Gerelateerde artikelen