Motie accountantscontroles aangenomen op ALV VNG

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is woensdag een motie aangenomen over het voorkomen van doublures in het werk van accountants voor gemeenten.

De motie was ingediend door de gemeente Bunschoten. De strekking van deze motie is om de gesprekken met het Rijk en de accountantssector te intensiveren om te komen tot een oplossing van de problematiek rondom voorschriften en doublures in het werk van accountants voor gemeenten. Eerder had de VNG al laten weten welwillend tegenover deze motie te staan.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen