Moszkowicz kon rekeningen accountant niet meer betalen

Het advocatenkantoor van Bram Moszkowicz, dat in maart failliet werd verklaard, kon de rekeningen van zijn accountant meer betalen. Dat schrijft de curator in zijn eerste faillissementsverslag. Het kantoor van Moszkowicz voldeed volgens de curator ook niet aan de deponerings- en de administratieverplichting.

Er is voor het laatst een jaarrekening opgemaakt en vastgesteld over 2011. Over 2012 en 2013 zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en vastgesteld. Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de laatst gedeponeerde jaarrekening die over het boekjaar 2007 en zijn er over de jaren 2008 t/m 2013 geen jaarrekeningen gedeponeerd. 

‘De heer Moszkowicz heeft aangegeven dat hij vanaf enig moment de rekeningen van zijn accountant niet meer kon betalen en dat de accountant om die reden de werkzaamheden heeft gestaakt,’ zo schrijft de curator.

Gerelateerde artikelen