Een adviesrol via digitalisering en real-time data

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht dat hun accountant hen coacht en adviseert.

Partnerbijdrage van:  

Accountants en financiële dienstverleners worden geconfronteerd met een verandering in hun functie doordat ondernemers steeds meer op zoek zijn naar proactief advies en een dieper inzicht in hun financiële situatie. Tegelijkertijd is tijd een kostbaar goed, vooral wanneer het gaat om het verstrekken van advies. Maar kan je als financiële dienstverlener van deze trend profiteren?  

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht dat hun accountant hen coacht en adviseert. Uit de MKB-Barometer blijkt dat financiële dienstverleners steeds meer digitalisering omarmen om processen te automatiseren. Dit stelt hen in staat om hoogwaardige kwaliteit te leveren, de groeiende personeelsbehoefte aan te pakken en de druk op winstmarges te verlichten. Opvallend is dat 47 procent van de accountants de ambitie heeft om een adviesrol te ontwikkelen. Hierbij spelen real-time data en gecentraliseerde klantinformatie een cruciale rol. 

Automatisering van efficiënte rapportageprocessen wordt steeds meer erkend als een waardevolle bijdrage aan innovatie en verbetering binnen accountantskantoren. Volgens 42 procent van de accountants speelt automatisering een cruciale rol. Het vermindert tijdrovende taken en verhoogt de nauwkeurigheid van rapporten. Hierdoor hebben accountants meer tijd voor waardevolle analyses en strategische besluitvorming. 

Efficiëntie en geautomatiseerde rapportage voor accountants 
Als reactie op deze opkomende trend heeft Monitr, een start-up gevestigd in Vlaanderen, zich gespecialiseerd in het automatiseren van financiële rapportage en cashflow forecasting voor accountantskantoren in België en Nederland. Hun intuïtieve systeem stelt accountants en financiële dienstverleners in staat om zonder enige moeite financiële rapportages te genereren. Bovendien is het platform naadloos geïntegreerd met toonaangevende softwarepakketten, waaronder Exact Online, Twinfield, Yuki, Xero en andere, zodat gebruikers real-time updates kunnen maken van hun rapportages en cashflowprognoses. 

Bovendien gaat Monitr verder dan alleen rapportgeneratie. Hun platform omvat ook rekenmodules en integraties met operationele tools, waardoor gebruikers hun liquiditeitsprognoses kunnen opstellen zonder afhankelijk te zijn van foutgevoelige spreadsheets. Deze benadering speelt in op de groeiende vraag naar geautomatiseerde oplossingen in de financiële sector. Dit stelt hen in staat om waardevolle tijd vrij te maken voor diepgaande analyses en strategische besluitvorming, terwijl ze kunnen vertrouwen op actuele en betrouwbare financiële rapporten en het voorspellen van cashflow. 

De transitie naar pro-actief advies & vooruitzicht 
"Om klaar te zijn voor de wensen van klanten nu en in de toekomst willen we ambiëren om vooruit te denken en pro-actief te adviseren. Enkel, dit kost tijd. Daarom is het belangrijk om in te zetten op digitalisering en het stroomlijnen van processen. Het beschikken over accurate en up-to-date cijfers is daarom geen sinecure. Op deze manier biedt een Monitr een perspectief om alle financiële data in één bron te centraliseren. Daarbuiten is het eenvoudig om snel scenario’s opstellen. Dit maakt het makkelijker om betere beslissingen te maken en in real-time samen met je klant, op basis van accurate en up-to-date cijfers je prestaties inzichtelijk te vergelijken ten opzichte van je vooropgesteld budget." Aldus Maarten Smulders – GetMonkeys (winnaar: Exact Cloud Award) 

Kans voor de accountant 
Voor financieel dienstverleners kan het een mooi instrument zijn om hun adviesfunctie uit te breiden. Met Monitr kan de accountant de financiële rapportages voor een klant aanvullen met waardevolle rapportages over de toekomstige liquiditeit. 
 
Uiteraard kan een ondernemer in theorie dergelijke cashflow prognoses zelf opstellen. Maar in de praktijk blijkt toch dat de meeste ondernemers dit bij voorkeur samen met de accountant doen of dit zelfs helemaal aan een accountantskantoor uitbesteden. Begrijpelijk: de accountant beschikt als geen ander over de sectorkennis en de financiële expertise die nodig zijn om realistische prognoses te maken.  

Hij kan in Monitr voor elke klant een dashboard op maat maken, zodat prognoses niet meer in foutgevoelige of tijdrovende spreadsheets hoeven plaats te vinden. Veel accountantskantoren streven ernaar om hoogwaardige zakelijke en financiële diensten te verlenen. De automatisatie van financiële rapporteren en liquiditeitsprognoses, is daarom zeker een extra stap in de goede richting, voor accountants en financiële dienstverleners die ambiëren uit te groeien tot aanbieders van 'pro-actief' advies.  

Over Monitr 
Monitr is een innovatieve start-up in België die zich richt op schaalbare rapportering en real-time cashflow prognoses. Ze zijn erkend als een van de meest innovatieve start-ups in België tijdens de Big Score in 2022. Met hun baanbrekende aanpak en sectorgerichte berekeningsmodules biedt Monitr nauwkeurige prognoses die rekening houden met belangrijke factoren zoals personeelsbezetting, openstaande debiteuren- en crediteurenposten, BTW en andere invloedrijke aspecten. 

 

Gerelateerde artikelen