‘MKB’ers weten te weinig over kartelregels’

Middelgrote en kleine bedrijven weten te weinig over wat verboden kartelafspraken zijn. De ondernemers willen zich in overgrote meerderheid aan de wet houden, maar vergissen zich vaak over wat toegestaan is.

Die conclusies trekt de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit een enquête onder MKB-bedrijven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een minderheid van de MKB'ers weet dat het verboden is met concurrenten afspraken te maken over wie aan welke klant levert. Zes op de tien ondervraagde ondernemers gaf op een vraag hierover een verkeerd antwoord. Ook wist ruim de helft niet dat het uit den boze is met elkaar over offertes te praten. Dat het verboden is prijsafspraken te maken, was wel bij een meerderheid van 66 procent bekend.

Volgens de ACM loopt de schade door concurrentievervalsing in de miljoenen euro's per jaar. Om MKB'ers bewust te maken van regels tegen kartelvorming, begint de toezichthouder een informatiecampagne. Die valt naar verwachting in vruchtbare aarde. Een ruime meerderheid van de MKB'ers geeft namelijk aan kartels af te keuren. Ze melden bovendien prijsafspraken of andere vormen kartelvorming niet nodig te hebben.

Gerelateerde artikelen