‘MKB mist kansen big data analyse’

Wil het gros van het midden- en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig.

Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou daarom minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het mkb.

Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, naar aanleiding van een peiling onder 1000 mkb-ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data-analyse (Big Data). Nog eens 34 procent verwacht ermee te gaan starten, het merendeel van hen binnen nu en twee jaar. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal níet mee aan de slag te gaan. “Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen”, aldus Visser.

Processen bijsturen met big data
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kansen van digitalisering en data-analyse om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij Big Data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen in de markt.

[avg-advertorial slug=”ontmoet-finance-professionals-tijdens-inspirerende-events”]

Het kabinet trekt de komende jaren 150 miljoen euro uit voor extra innovatiemiddelen. MKB-Nederland bepleit dat staatssecretaris Mona Keijzer daarvan minstens 50 miljoen euro investeert in innovatie in het mkb; zowel in kennisontwikkeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren, innovatiekrediet, proeffaciliteiten) als in programma’s die gericht zijn op de concrete toepassing van bestaande moderne technologieën in de bedrijfsvoering van het mkb, zoals Big Data.

Samenwerking met JADS
Een goed voorbeeld van zo’n toegepast programma is de samenwerking van MKB-Nederland en JADS, het data science centre van Tilburg University en de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen gaan zij de mogelijkheden van data-analyse toegankelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, die hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren met de inzichten die hun data opleveren.

Uniek is dat MKB-Nederland en JADS deze inzichten nu ook voor sectoren en branches gaan ontsluiten, zodat zij kunnen profiteren van elkaars data. Visser: “Deze nieuwe aanpak moet zichzelf gaan bewijzen, maar kan een nog veel structurelere versterking van de Nederlandse economie betekenen. Een bijdrage van staatssecretaris Keijzer van 50 miljoen euro kan het belangrijke vliegwiel op gang helpen.”

UITKOMSTEN PEILING MKB SERVICEDESK 
gehouden in de periode 1 tot en met 25 mei 2018 onder 998 respondenten / mkb-ondernemers.
● 18,6% maakt al gebruik van data-analyse (vooral in handel en communicatie/reclame). 
Daarvan zegt:
● 50,8% ‘om beter te kunnen sturen’ (efficiëntie)
● 36,1% ‘om sneller te kunnen inspelen op veranderende behoeften in de markt’ (ziet kans)
● 13,1% ‘om de concurrentie te kunnen voorblijven’ (uit nood).
● 34,2% wil data-analyse gaan inzetten (vooral in handel, communicatie/reclame en horeca). 
Daarvan verwacht:
– 76,4% ‘binnen 2 jaar’
– 18% ‘in 3-5 jaar’
– 5,7% ‘over 6+ jaar’.
● 47,2% gaat geen data-analyse inzetten (vooral bouw en handel).
Daarvan zegt:
– 16,8% ‘ik zie niet wat het me zou opleveren’
– 22,8% ‘ik wil eerst beter begrijpen wat het inhoudt’
– 60,4% ‘het heeft geen meerwaarde voor m’n bedrijf’.

Gerelateerde artikelen