MKB in Europa zoekt alternatieven voor bankkrediet

Europese MKB-bedrijven zijn te sterk afhankelijk van banken. Dat maakt de Europese economie kwetsbaar.

Dat stelt de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Hebben Europese bedrijven geld nodig dan stapt 70 procent naar de bank. In de VS is dat slechts 40 procent. Door strengere Europese regels (Basel III en IV) zullen de financieringskosten voor bedrijven toenemen en ook zullen banken minder bereid zijn om leningen te verstrekken. Dat geldt vooral voor bedrijven die niet voldoen aan de gemiddelde kredietwaardigheidseisen. 

Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland: “Door het soepele monetaire beleid heeft de ECB het erg gemakkelijk gemaakt voor bedrijven om bij Europese banken aan te kloppen. Nu de bankregels worden aangescherpt kan deze afhankelijkheid tot problemen leiden.”

Stabiliteit
Om ervoor te zorgen dat het MKB voldoende financieringsmogelijkheden behoudt werkt de EU aan de Kapitaalmarktenunie. Het doel is tweeërlei: meer diversiteit bieden aan financieringsmogelijkheden in Europa en tevens de overmatige bancaire afhankelijkheid verkleinen. 

Geeroms: “De EU wil meer een financieringslandschap creëren zoals in de VS. Daar haalt 60 procent van de bedrijven hun financiering rechtstreeks uit de kapitaalmarkt. Ze doen veel minder een beroep op bankkredieten. Daarmee is de reële economie duidelijk minder afhankelijk van banken. Dat simuleert de financiële stabiliteit.” Eind dit jaar zou de Kapitaalmarktenunie in werking moeten treden.

Volgens de onderzoekers van Euler Hermes worden MKB-financieringen van particuliere en institutionele beleggers steeds belangrijker in Europa. Geeroms: “Bedrijven krijgen steeds meer vertrouwen in niet bancaire-oplossingen. Onze researchafdeling schat dat Europeanen jaarlijks zo’n 860 miljard euro sparen. Daarvan gaat zo’n 30 procent naar effecten, waarvan weer een kwart gaat naar fondsen die investeren in het MKB. Op jaarbasis komt daardoor nu zo’n 65 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag zal de komende jaren snel toenemen.”

Nederland
Volgens het CPB hebben MKB-bedrijven in Nederland het, in vergelijking met andere Europese landen, extra moeilijk om bij banken een financiering los te krijgen. In 2017-2018 ligt de bancaire acceptatie van lening-aanvragen van kleine MKB-bedrijven zelfs een kwart lager. Een reden zou zijn dat Nederlandse banken hun geld liever investeren in hypothecaire leningen. Die zijn minder risicovol dan MKB-krediet.

Gerelateerde artikelen