‘Minimumbelasting bedrijven levert 150 miljard dollar op’

Met een minimum tarief van 15 procent wordt er zo’n 150 miljard extra belasting binnen gehengeld wereldwijd.

Dit heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) becijferd.

Volgens Pascal Saint-Amans, directeur van het centrum voor belastingbeleid bij de denktank, gaat het eigenlijk niet puur om het bedrag. Hij benadrukt dat met de maatregel ook een belangrijke stap gezet kan worden om globalisering meer te reguleren en wereldwijd te zorgen voor meer rechtvaardigheid op het gebied van belastingheffing.

De G7, een groep van zeven rijke landen met onder meer de Verenigde Staten en Duitsland, heeft onlangs al op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een mondiale minimumbelasting voor bedrijven. Daarbij is voorgesteld om het minimumtarief voor grote bedrijven ten minste 15 procent te laten bedragen. Het huidige gemiddelde voor deze vorm van belasting ligt op zo'n 6 tot 7 procent.

Als er echt zo'n minimum wordt ingesteld, krijgen Europese landen meer rechten om bijvoorbeeld Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon te belasten. Maar zover is het nog niet. Komende weken is het aan de onderhandelaars van zo'n 140 landen om onder toeziend oog van de OESO met een voorstel te komen. Dat voorstel zal dan volgende maand worden besproken op een bijeenkomst van de G20. Dat is een groep van negentien belangrijke industrielanden en de Europese Unie.

Naast onderhandelingen over een wereldwijd minimumtarief werkt de OESO ook aan een systeem om de belastingheffing op multinationals, met name de grote techbedrijven, beter tussen landen te verdelen. Dan gaat het er bijvoorbeeld om hoe je winsten uit clouddiensten precies dient te belasten. Nu betalen de concerns vaak veel belasting in zogeheten belastingparadijzen, terwijl ze er door het rondpompen van geld voor zorgen dat hun winsten in landen met hoge belastingtarieven erg laag zijn.

Saint-Amans is optimistisch dat er straks binnen de G20 een akkoord kan worden gesloten. "We slapen al een maand heel weinig, en de komende twee weken zullen ook nog heel belangrijk zijn", zo laat hij weten. "Maar ik denk dat we er uit kunnen komen."

Gerelateerde artikelen