Minder groei industrie in 2019 en 2020

De Nederlandse industrie kent in 2019 en 2020 minder groei door onzekerheid over de brexit en het Amerikaans handelsbeleid.

Orders uit belangrijke eindmarkten zoals Automotive en halfgeleiders lopen terug nu de wereldeconomie in een lager tempo groeit. Daarnaast hangen belangrijke onzekerheden zoals de brexit en het Amerikaanse handelsbeleid nog steeds boven de markt. De groei van het volume in de industrie zakt naar verwachting van 2,5 procent in 2018 tot 1 procent in 2019 en 0,5 procent in 2020. Dit blijkt uit het Vooruitzicht Industrie van het ING Economisch Bureau. 

Omzet buitenland in de min
Met name de afnemende vraag uit het buitenland zet een rem op de groei van de Nederlandse industrie. Onzekerheden zoals het Amerikaanse handelsbeleid en de aanstaande brexit resulteren in een terugval van buitenlandse orders. De omzet uit het buitenland krimpt sinds het laatste kwartaal van 2018. Hoewel de omzet uit het binnenland nog toeneemt, is de groei wel sterk verminderd.

Groei daalt in technologische industrie
De terugval uit het buitenland heeft onder meer impact op de technologische industrie. In de hightechindustrie (elektrische apparaten en machinebouw) gaat het groeitempo omlaag. Een krimpende markt voor halfgeleiders treft met name de machinebouw. Ook de Automotive industrie kampt met minder activiteit nu de autoverkoop wereldwijd terugvalt. De rubber- en kunststofindustrie doet het beter en profiteert van activiteit in transport (banden), de bouw en retail (verpakkingen). Toch daalt al met al de groei van het productievolume in de technologische industrie naar verwachting van 1,5 procent in 2018 naar 1 procent in 2019 en 0,5 procent in 2020.

Pas op de plaats voor chemie
Door haar positie vooraan in de productieketen in Nederland krijgt de chemie als eerste te maken met tragere groei van de economie. Bovendien is de chemie direct en indirect voor maar liefst 90 procent afhankelijk van het buitenland. Dit maakt het verdere verloop van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China (en Europa) heel relevant. Ook de brexit is van belang door de sterke banden van de Nederlandse chemische industrie met het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting stabiliseert de productie van de chemie in 2019 en kan er lichte groei (0,5 procent) optreden in 2020. Ook de winstgevendheid staat onder druk door de eerder gestegen olieprijs. Dit is een cruciale factor voor de grondstof- en energiekosten van chemische bedrijven.

Ondanks daling vertrouwen blijven ondernemers per saldo positief
Zowel de ondernemersenquête van het CBS als de Inkoopmanagersindex (NEVI PMI: Purchasing Managers' Index) kennen een dalende trend. Het eindoordeel van de ondernemers is per saldo echter nog positief. Een lager groeitempo is echter onvermijdelijk zolang spanningen in de wereldhandel aanwezig blijven.

Gerelateerde artikelen