Minder focus op digitalisering door corona

De digitalisering heeft door de coronacrisis bij veel zakelijke dienstverleners vertraging opgelopen.

Dat blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader – aanbieder van Work Management-software – waarin ruim 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf.

Maar liefst 45 procent van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening besteedt minder tijd aan digitalisering dan zij zouden willen, terwijl 54 procent aangeeft dat dit wél belangrijk is voor hun bedrijf. Zo beschouwen zij het analyseren van hun bedrijfsdata als belangrijke voorwaarde voor groei. Aan de bereidheid om te digitaliseren ligt het vaak niet: de helft is actief met het verzamelen van kennis en 49 procent zegt wel degelijk geïnteresseerd zijn in de digitalisering van hun bedrijf. “Ondanks de bereidheid stappen vooruit te zetten in de digitale transformatie van hun onderneming heeft de coronacrisis een rem gezet op de innovatiekracht van veel mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening”, zegt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. “Zo zegt een meerderheid dat zij door de crisis minder tijd, focus en financiële middelen hebben om hun bedrijfsvoering te digitaliseren en zo de weg vrij te maken naar duurzame groei.”

Hoewel door de komst van het thuiswerken veel meer medewerkers gebruikmaken van digitale tools dan vóór de crisis, blijven investeringen in specifieke toepassingen als cashflow management en digitaal projectmanagement nog achter. Gebrek aan budget en hoge kosten zijn het grootste struikelblok, terwijl ook gebrek aan tijd en benodigde expertise worden genoemd als reden om niet te investeren in digitalisering.

Ruim de helft van bedrijven geeft aan dat zij op dit moment al bedrijfsdata analyseren om (interne) processen te optimaliseren. Data-analyse is voor 52 procent zelfs cruciaal voor het voortbestaan en het competitieve vermogen van hun bedrijf. Tegelijkertijd is maar liefst 53 procent terughoudend met investeringen in digitalisering en innovatie. De helft benadrukt dat zij hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben en 43 procent komt hieraan door tijdgebrek niet toe. Voor veruit de meeste bedrijven geldt dat meer financiële armslag noodzakelijk is om de digitale transitie in gang te zetten.