Één op de vijf grote bedrijven op koers klimaatneutraliteit

Zware industrie bepalend in realiseren klimaatdoelstellingen.

Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat slechts 18% van 's werelds grootste bedrijven op schema ligt om hun klimaatneutrale doelen tegen 2050 te bereiken. Het is zorgwekkend dat 38% van deze bedrijven aangeeft dat verdere vermindering van CO2-uitstoot financieel niet haalbaar is. Binnen drie jaar kunnen veranderingen in decarbonisatiestrategieën van zware industrieën zoals staal- en metaalproductie, mijnbouw, cement, chemie, en de vracht- en logistieksector een aanzienlijke impact hebben op klimaatverandering. Deze industrieën zijn verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

In de aanloop naar de 28e VN klimaatconferentie (COP28) geeft het onderzoek 'Destination net zero' van Accenture inzicht in de inzet van de grootste 2.000 bedrijven wereldwijd om klimaatneutraliteit te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal bedrijven met klimaatneutrale doelstellingen is gestegen naar 37%, een kleine toename ten opzichte van vorig jaar. Echter, bijna de helft van deze bedrijven heeft sinds 2016 een stijging gezien in hun CO2-uitstoot en een derde ligt niet op schema om hun doelstellingen te behalen.

Nicole van Det, CEO Accenture Nederland stelt: “Het is bemoedigend dat meer bedrijven zich uitspreken voor klimaatneutraliteit, maar niet iedereen is even voortvarend in het nemen van CO2-reducerende maatregelen. Voor sommigen blijven zelfs de basisstappen lastig.” Van Det onderstreept: “Het streven naar een klimaatneutrale toekomst biedt bedrijven de mogelijkheid om te vernieuwen en de groei te stimuleren."

Accenture's 'Powered for change'-rapport stelt dat de transformatie van zware industrieën onmisbaar is voor het halen van klimaatdoelen. Deze industrieën, die een grote CO2-uitstoot hebben en verbonden zijn met sectoren zoals de automobielindustrie en de luchtvaart, staan voor de volgende uitdagingen:

  • De noodzaak van betaalbare, koolstofarme energie: 81% van het management verwacht meer dan 20 jaar nodig te hebben om volledig koolstofvrije bedrijfsprocessen te realiseren.
  • Vertrouwen in de economische levensvatbaarheid van producten met lage CO2-uitstoot: 95% denkt dat het minstens 20 jaar zal duren om emissievrije producten te ontwikkelen die kunnen concurreren in de markt
  • Kostenbeheersing blijft een zorg: 40% is momenteel niet in staat om meer in decarbonisatie te investeren, terwijl 63% verwacht dat hun maatregelen tegen 2030 financieel lonend zullen zijn.

Wytse Kaastra Lead Sustainability Europe zegt: "Voor een snelle en betaalbare transitie naar een koolstofarme zware industrie is samenwerking essentieel. Dit vereist de betrokkenheid van elke schakel in de waardeketen. Door schaalvergroting kunnen we kosten verminderen en onze impact vergroten, waarbij de inzet van zowel ketenpartners als de overheid onmisbaar is. Binnen drie jaar kan deze aanpak leiden tot aanzienlijke groei en een versnelling in het realiseren van klimaatdoelstellingen. Zonder een transformatie in de zware industrie zullen onze ambities voor klimaatneutraliteit onbereikbaar blijven."

Onderzoeksmethodologie

Voor 'Destination net zero' heeft Accenture samengewerkt met The SmartCube om data te verzamelen over de G2000. Dit onderzoek, dat al drie jaar loopt, omvatte een grondige handmatige inspectie van openbare documentatie van bedrijven, zoals websites, jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten. Hierdoor kon Accenture een eigen database creëren met decarbonisatiedoelstellingen en -strategieën.

Voor 'Powered for change' heeft Accenture een wereldwijde enquête uitgevoerd in april/mei 2023 onder 1.000 leidinggevenden op C-niveau in de olie-, gas- en energiesector, zware industrie en lichte industrie. Tegelijkertijd heeft Accenture een reeks kwalitatieve interviews gehouden en techno-economische modellering toegepast.