Miljoenenboete voor KPMG vanwege falende controle

KPMG heeft een boete van rond de 4 miljoen euro gekregen van de Britse toezichthouder.

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) heeft KPMG een boete van rond de 4 miljoen euro gegeven, omdat het de boeken van de Bank of New York Mellon niet goed zou hebben gecontroleerd. FRC zegt dat KPMG en partner Richard Hinton hebben toegegeven dat ze in 2011 de wettelijke rapportagevereisten niet zijn nagekomen. Volgens de FRC had de bank destijds voor meer dan 1 biljoen pond aan activa in beheer voor klanten. Het Client Asset Sourcebook (CASS) schrijft voor dat er controle moest plaatsvinden of de veiligheid hierbij gewaarborgd was. De conclusie is dat het werk van KPMG 'niet voldeed aan bepaalde wettelijke normen'.

De boete weerspiegeldt KPMG's erkenning van het feit dat Hinton niet de juiste training had genoten, dat de ondersteuning vanuit KPMG onvoldoende was, en dat Hinton geen partner was ten tijde van de controle en dat hij momenteel niet werkt als CASS-auditor. Hinton ondertekende het cliëntactivarapport namens KPMG. Volgens de FRC "was er geen sprake van oneerlijkheid of roekeloosheid, maar werden regels die van groot belang zijn voor het financiële systeem verkeerd toegepast." De oorspronkelijke boete werd met 30% verlaagd van 6,1 miljoen dollar tot 4,24 miljoen dollar, ongeveer 4 miljoen euro.

In het afgelopen jaar heeft de FRC haar handhavingsinspanningen opgevoerd om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid over de kwaliteit van de controles in het Verenigd Koninkrijk en potentiële belangenconflicten binnen de Big Four accountantskantoren. Als onderdeel van de discussie over de toekomst van de Britse auditindustrie heeft de Mededingings- en Marktenautoriteit voorgesteld accountantskantoren te dwingen hun auditactiviteiten en hun niet-auditactiviteiten operationeel te splitsen om potentiële belangenconflicten te vermijden.
[avg-advertorial slug=”verstevig-groei-waarborg-continuiteit-en-voorkom-verrassingen”]
(bron: CFO)

Gerelateerde artikelen