‘Miljard extra voor landbouw in klimaatakkoord’

De komende tien wordt er bijna een miljard euro uitgegeven aan de land- en tuinbouw om de klimaatdoelen te halen.

Ook wordt er extra geld vrijgemaakt voor de verdere vrijwillige sanering van de varkenssector.

Bronnen bevestigen berichtgeving in De Telegraaf en het AD. De plannen komen vrijdag naar buiten. De regering presenteert dan haar klimaatplannen. De extra investering moet ertoe leiden dat de land- en tuinbouw tot 2030 in totaal 6 megaton CO2 gaat besparen.

Er gaat het komende decennium elk jaar 70 miljoen naar de sector. Dat geld is bedoeld voor de aanpak van de veenweidegebieden (zoals drainage), verdere verduurzaming van de glastuinbouw en veeteelt (bijvoorbeeld emissieloze stallen), kennisontwikkeling en aanpak van ontbossing.

Ook gaat er eenmalig 100 miljoen euro naar de veenweidegebieden. Het waterpeil wordt in deze gebieden kunstmatig laag gehouden. Veeboeren kunnen zo beter op het land werken. Maar de grond klinkt door de lage waterstand in en daardoor komt veel CO2 vrij.

Het extra geld is bedoeld om boeren te laten overschakelen op een milieuvriendelijkere productie of te laten stoppen. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Een andere eenmalige financiële injectie krijgen de Natura 2000-gebieden. Hoeveel geld daarvoor komt, wordt nog besproken. Ook hier zou het naar verluidt om rond de 100 miljoen gaan.

Tijdens de onderhandelingen aan de klimaattafels was de landbouw al overeengekomen om 3,5 megaton CO2 te besparen. Toen gaf de sector al aan meer te kunnen doen als daar een financiële vergoeding tegenover zou staan. Daar maakt het kabinet nu gebruik van.

Vrijdag meldt het kabinet ook dat er nog eens 60 miljoen euro extra komt om varkenshouders vrijwillig te laten stoppen. Voor deze warme sanering is in het regeerakkoord al 120 miljoen euro vrijgemaakt.

De uitbreiding van de maatregel is nodig om onder meer de Urgenda-uitspraak te halen. De rechter heeft geoordeeld in een zaak aangespannen door Urgenda dat de CO2-uitstoot volgend jaar een kwart lager moet liggen dan in 1990. Ook helpt de stap bij het terugbrengen van de uitstoot van stikstof.

De klimaatplannen van het kabinet hebben tot doel de CO2-emissie in 2030 met 49 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

(ANP)

Gerelateerde artikelen