Milieudefensie richt pijlen op de big four

KPMG, Deloitte, PwC en EY controleren de boeken van grote vervuilers.

Accountantskantoren van 29 grote bedrijven hebben vandaag een brief ontvangen van Milieudefensie over hun rol bij klimaatverandering. Het zijn de accountantskantoren die de boeken controleren van bedrijven die volgens Milieudefensie bijdragen aan klimaatverandering. De actiegroep noemt in dit verband ING, Ahold, Schiphol, BAM Groep en Unilever.

“Accountants moeten gevaarlijke klimaatverandering aanmerken als kernpunt in de controle van de jaarrekening”, stelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. “Daarbij zijn zij verplicht om te handelen wanneer grote bedrijven onvoldoende actie ondernemen hiertegen.” 

Volgens Milieudefensie schieten de genoemde grote bedrijven tekort in het nemen van klimaatmaatregelen. Dit zou blijken uit de Klimaatcrisis-index, een onderzoek van NewClimate Institute naar de klimaatplannen van de 29 bedrijven die in Nederland zijn aangemerkt als grote vervuilers. 

Vanaf vandaag richt Milieudefensie, als eerste in de wereld, haar pijlen dus ook op de accountantskantoren van de grote vervuilers: KPMG, Deloitte, PwC en EY. Het was EY dat in april vorig jaar als controlerend accountant van Shell voor het eerst de financiële impact van klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de controle (key audit matter) benoemde. 

In dat jaarverslag werd ook vastgesteld dat Shell niet een voor de accountant controleerbaar beleid voert dat in lijn is met de eigen doelstelling van Shell om per 2050 een netto-nul-uitstoot te realiseren. Pols: “Deze accountant heeft een belangrijk signaal afgegeven; het is nu tijd dat vakgenoten gaan volgen. De accountants van de grote vervuilers moeten de effecten en risico’s van klimaatverandering op de financiële positie van deze bedrijven als een vast controlepunt gebruiken bij het opstellen van het jaarverslag. Dit geldt ook voor de adequaatheid en controleerbaarheid van hun klimaatbeleid.”

Volgens de milieuorganisatie moeten de accountantskantoren inzicht krijgen in de manier waarop gevaarlijke klimaatverandering een risico vormt voor de bedrijven. Ook moeten de boekhouders greenwashing doorzien die bedrijven ook in hun jaarverslagen doorvoeren als het gaat om hun eigen bijdrage aan het klimaatprobleem en aan de oplossing ervan. 

De klimaatregelgeving is aan snelle verandering onderhevig en van de accountant wordt verwacht dat deze de ondernemingen controleert en daarop voorbereidt. “Een goedkeurende controleverklaring zonder expliciete klimaatbeoordeling is in de huidige klimaatcrisis niet compleet, niet transparant en kan zelfs investeerders, aandeelhouders en het algemeen publiek benadelen”, zegt Pols. “De onafhankelijke accountantscontrole moet juist deze belangen dienen.”

“De controlerend accountants van deze bedrijven zijn verplicht om te garanderen dat informatie die door de jaarrekening naar buiten komt naar hun onafhankelijk en objectief inzicht een getrouw beeld geeft van de financiële positie van deze bedrijven. Dit betekent dat alle verplichtingen en risico’s van deze ondernemingen die van materieel belang zijn, openbaar moeten worden gemaakt en dat, waar nodig, maatregelen of voorzieningen moeten worden getroffen. Het voldoen aan klimaatverplichtingen maakt dit een onderwerp dat in de kern van de financiële verslaglegging en risicobeoordeling van systeemspelers in klimaatverandering thuishoort. Het moet daarmee onderdeel zijn van elke accountantscontrole bij deze grote vervuilers en systeemspelers om tot een getrouw beeld van de financiële positie te kunnen komen waar derden op kunnen vertrouwen.”

 

Gerelateerde artikelen