Mensen in financiële nood door achterstand bij UWV

Door achterstanden bij het UWV moeten mensen die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebben aangevraagd, en daar geen recht op blijken te hebben, maanden aan voorschotten terugbetalen. De bedragen lopen op tot 15.000 euro, met als gevolg dat deze groep in financiële nood komt, meldt De Telegraaf.

Het UWV heeft een structureel tekort aan keuringsartsen waardoor de aanvragen zich opstapelen. Ter overbrugging van de wachtperiode keert het UWV voorschotten uit maar vordert dit geld weer terug als de uitkering deels of helemaal wordt afgewezen. Vanwege die lange wachttijden kunnen die terugvorderingen tot wel 15.000 euro bedragen. Re-integratiecoaches zien cliënten hierdoor in de schulden raken. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van het UWV luidt nu de noodklok en heeft recent een meldpunt ingesteld waar tientallen klachten zijn binnengekomen.

De uitkeringsinstantie is wettelijk verplicht binnen acht weken uitsluitsel te geven, maar volgens verschillende re-integratiecoaches gaat het om wachttijden van negen maanden tot wel een jaar.