Meldpunt rentederivaten mkb jaar langer open

Mkb-ondernemers in Nederland krijgen een jaar langer de tijd om klachten over rentederivaten in te dienen. Het Kifid-loket, dat daarvoor begin 2015 in het leven is geroepen, blijft open tot en met 31 december volgend jaar. Dat hebben banken en ondernemers met elkaar afgesproken.

Met rentederivaten wilden de ondernemers zich indekken tegen een stijging van de rente op hun kredieten. Bij de verkoop van die producten bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden.

In de afgelopen twee jaar hebben ruim tachtig ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. Daarvan zijn er momenteel nog 36 in behandeling. In 21 gevallen werd na inmenging van Kifid een oplossing gevonden tussen bank en ondernemer zelf. In elf zaken deed Kifid uitspraak.

Het loket behandelt alleen klachten van bedrijven met maximaal vijftig werknemers en een omzet van minder dan 10 miljoen euro.

(ANP)