Meetmethode CO2-uitstoot auto’s budgetneutraal verwerkt in Nederlandse belastingen

De Europese lidstaten hebben deze zomer een nieuwe meetmethode afgesproken waardoor de CO2-uitstoot van auto’s zoals die wordt vastgesteld in een testomgeving beter overeenkomt met de daadwerkelijke uitstoot op de weg.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat technisch regelt dat deze nieuwe testprocedure niet leidt tot extra belastingheffing voor autobezitters. De wijze waarop CO2-uitstoot wordt gemeten heeft immers geen gevolgen voor de daadwerkelijke uitstoot van een auto.

De nieuwe Europese meetmethode heeft hoofdzakelijk gevolgen voor de aanschafbelasting voor auto’s, de zogeheten BPM.  De overgang van de huidige testmethode NECD naar de nieuwe testmethode WLTP vindt plaats tussen 2017 en 2020. Nederland zal hierbij gebruikmaken van een Europees rekenmodel, het zogeheten CO2mpas-model. Uitgangspunt is dat de overstap naar de nieuwe meetmethode budgetneutraal plaatsvindt.

Gerelateerde artikelen