Meer vrouwen in top alleen bij bindend quotum

Aan top is 15 procent vrouw, dat moet volgens wet 30 procent zijn. Alleen invoering bindend quotum lukt dat.

Door de invoering van een bindend quotum zal het aandeel vrouwen aan de top vergroten, is de niet verrassende conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De adviesorganen wijzen er wel op dat een quotum geen wondermiddel is: het verhoogt niet de winstgevendheid van bedrijven of het aandeel vrouwen in het middenmanagement.

Bedrijven moeten wettelijk gezien streven naar minimaal 30 procent vrouwen in topposities. In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen bij de grootste 5000 bedrijven in Nederland weliswaar toegenomen van 4 procent naar 15 procent, maar het streefcijfer is nog niet in zicht. Momenteel zijn er nog geen sancties voor bedrijven die achterblijven. Als er wél sancties zouden worden ingesteld dan leidt dit volgens het CPB en het SCP tot een snelle stijging van het aantal vrouwen in de top. Dat is goed voor de kansengelijkheid.

Bedrijven met meer vrouwen op hoge posities draaien niet meer winst. Volgens de onderzoekers zorgen vrouwen voor andere gezichtspunten, wat positief kan zijn. Daar staat echter tegenover dat de kans op conflicten over de te varen koers kan toenemen. Dat zou naar voren komen uit onderzoek in andere landen. Hoe Nederland scoort in vergelijking met andere landen is overigens niet duidelijk. Er zijn geen eenduidige cijfers over, behalve over het relatief beperkte aantal bedrijven dat aan de beurs is genoteerd. Bij beursgenoteerde ondernemingen doet Nederland het bovengemiddeld.

Wat betreft het aandeel vrouwen in managementfuncties over álle managementlagen zit Nederland echter onder het Europese gemiddelde. Om het aantal vrouwelijke managers op te krikken is volgens het CPB en het SCP aanvullend beleid nodig van de overheid en het bedrijfsleven. Het belangrijkste is dat bedrijven betrokkenheid tonen bij het verhogen van het aantal vrouwen en beleid hebben dat daarbij aansluit.
[avg-advertorial slug=”bent-u-op-zoek-naar-talentvolle-financials”]
(bron: CPB)