Meer varkens- en pluimveehouders investeren in stallen

Het percentage varkens- en pluimveehouders dat wil investeren in de stallen op het bedrijf is in het afgelopen jaar toegenomen. 20,7% van de varkenshouders en 24,6% van de pluimveehouders wil een nieuwe stal bouwen of de bestaande stal renoveren.

Dit blijkt uit de HokdierScanner 2016 van agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens deze jaarlijkse inventarisatie zijn ca. 4.200 Nederlandse varkenshouders (met minimaal 100 fokzeugen en/of 500 vleesvarkens) en pluimveehouders (met minimaal 10.000 leghennen, 15.000 vleeskuikens en/of 5.000 stuks overig pluimvee) telefonisch benaderd met vragen over bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen.

Investeringsplannen lijken zich weer te herstellen

Als er wordt gekeken naar voorgaande jaren, dan lijkt de dalende lijn die zich in de afgelopen jaren heeft voorgedaan doorbroken. In 2015 wilde 16,9% van de varkenshouders en 20,9% van de pluimveehouders investeren in nieuwbouw of renovatie van de stallen op het bedrijf.

Pluimveehouders meest geïnteresseerd in investeren in stal

Relatief gezien willen meer pluimveehouders investeren in de stal dan varkenshouders. 11,8% van de pluimveehouders kiest hierbij voor uitsluitend nieuwbouw, 9,2% besluit de bestaande stallen te renoveren en 3,7% gaat zowel voor renovatie als nieuwbouw. Onder de varkenshouders komen deze percentages uit op 8,7% voor nieuwbouw, 8,5% voor renovatie en 3,5% voor nieuwbouw én renovatie.

Gerelateerde artikelen