‘Meer ruimte gemeente voor belastingheffing’

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen om zelf belastingen op te leggen. Daarvoor pleit een commissie onder leiding van voormalig SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De commissie onderzocht de mogelijkheden hiertoe in opdracht van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en presenteert het onderzoek woensdag op het jaarcongres van die organisatie.

De commissie raadt aan om in eerste instantie 4 miljard euro aan belastingen, die nu nog door het Rijk worden geheven, over te hevelen naar de gemeenten. ‘Het is een verstandige eerste stap’, stelt Rinnooy Kan woensdag in Het Financieele Dagblad. ‘Het is een manier om de zorg bij burgers en bedrijven weg te nemen dat de belastingverschuiving ze geld gaat kosten. Maar het kan hier niet bij blijven.’ Volgens hem zou het Gemeentefonds op termijn alleen nog gebruikt moeten worden om grote inkomstenverschillen tussen gemeenten te vereffenen.

De commissievoorzitter ziet de komende herziening van het belastingstelsel als uitgelezen kans de wijzigingen door te voeren. ‘Ik ben optimistisch’, zo zegt hij tegen de krant. ‘Er is brede steun voor deze gedachte. Deze keer niet alleen bij lokale bestuurders, maar ook in de nationale politiek. Het kabinet heeft zich er al achter geschaard.’

Rinnooy Kan wil de vrees wegnemen dat de vrijheid die gemeenten volgens zijn commissie moeten krijgen bij belastingheffing, tot lokale verschillen leidt. ‘De angst daarvoor is koudwatervrees. Er zijn nu ook al verschillen in woon- en vestigingsklimaat. Den Haag ziet toe op een minimaal niveau waarop gemeenten hun taken uitvoeren. Maar voor de rest geldt: wie betaalt die bepaalt. Lokale politici kunnen kiezers dan echte keuzes voorleggen. Zo maakt je de gemeentepolitiek relevanter en bestrijd je democratische armoede.’

(ANP)

Gerelateerde artikelen