Meer omzet en personeel maar scherpe winstdaling voor BDO

Loongroei en race om AI bij te houden roomden de winst af.

BDO Accountants & Adviseurs heeft vorig naar 4,6 procent meer omgezet dan in 2022. Het aantal medewerkers steeg met 4,7 procent (in fte’s). De omzetstijging was door de hele organisatie zichtbaar. Maar de winst daalde scherp en zaken onder de 40 miljoen (39,2 miljoen). In 2022 bedroeg de winst 48,6 miljoen.De winstval bedraagt bijna twintig procent.

  • Omzet BDO gestegen met 4,6 procent naar 359 miljoen euro 
  • De omzetstijging doet zich voor bij alle diensten van BDO
  • Het gemiddeld aantal medewerkers (fte) steeg met 4,7% naar 2.695
  • Het resultaat na belastingen bedroeg 39,2 miljoen (2022: 48,6 miljoen)
  • Door investeringen in mensen en technologie daling van het bedrijfsresultaat

De omzetgroei blijft achter bij de inflatie van 6,5 procent in 2023 (berekend exclusief brandstoffen), maar hoger dan de inflatie van 3,8 procent inclusief energiekosten.

Ondanks de vermagerde financiële resultaten is René Nelis, voorzitter van de Raad van Bestuur bij BDO Nederland, toch ingenomen met de dalende winst. “Kijkend naar de economische omstandigheden en de situatie in de wereld het afgelopen jaar, mogen we trots zijn op het feit dat we als dienstverlener voor onze klanten en werkgever van onze mensen een stabiel jaar achter de rug hebben, die we hebben kunnen afsluiten met groei in omzet en mensen.”

(tekst loopt door onder het blok)

De groei van BDO Nederland blijft achter bij de groei van BDO wereldwijd. Het afgelopen boekjaar is de omzet van het BDO netwerk gegroeid met 10,2 procent, gemeten in dollars. Gemeten naar euro’s bedroeg de groei bijna 12 procent. Vooral in Europa was de groei omstuimig, met uitschieters in Oostenrijk (+23%), België (+21%), het Verenigd Koninkrijk (+16%) en Duitsland (+16%). Zie ook hoe BDO wereldwijd tegen de kloppen op groeit.

Ondanks de trots op zijn organisatie is Nelis niet helemaal tevreden met het resultaat. “Wij als bestuur hebben op die momenten maar een reactie: onderzoeken wat er is gebeurd, maatregelen nemen, lessen leren en er alles aan doen om herhaling te voorkomen.”

In 2023 investeerde BDO extra in de ontwikkeling en beloning van medewerkers, kwaliteit, duurzaamheid en in technologie. René Nelis: “We omarmen de mogelijkheden die technologie biedt, daar waar het onze klanten dient en onze mensen helpt. Enkele jaren geleden hebben we succesvol ingezet op robotica en AI in de audit en het afgelopen jaar ontwikkelden we onze eigen inhouse chatbot.”

Kijk hier zelf naar het  jaarverslag 2023 van BDO

Gerelateerde artikelen