Meer geld voor investeringen in energiezuinige technieken

De overheid verhoogt het budget voor investeringen in energiezuinige technieken.

Komend jaar is er 249 miljoen euro beschikbaar, 100 miljoen euro meer dan in 2022. Ook het budget voor milieuvriendelijke investeringen wordt verhoogd, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA), wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

"In het licht van de geopolitieke ontwikkelingen en de huidige hoge energieprijzen is het inzetten op een zuinig gebruik van energie en het vermijden van broeikasgasemissies van groot belang", stelt de rijksdienst.

De geplande investeringen in technieken die voor de EIA in aanmerking komen, moeten in de zogeheten Energielijst staan. Dan kunnen bedrijven tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

De Energielijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Nieuw in de lijst staan technieken die de energietransitie ondersteunen, zoals elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie.

Ledverlichting, transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven en energiezuinige koeling van serverruimten zijn uit de lijst geschrapt. De terugverdientijd in dergelijke investeringen is volgens de RVO aanzienlijk korter geworden, waardoor stimulering via de EIA niet meer nodig is.

Ook voor milieuvriendelijke investeringen verhoogt de overheid het budget. Voor de zogeheten Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is in 2023 in totaal 217 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar bedroeg het budget voor beide regelingen 169 miljoen euro. Veruit het meeste geld (192 miljoen euro) is voor de MIA.

Met beide regelingen heeft de industrie volgens RVO meer investeringsmogelijkheden die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van stikstof- en fijnstofemissies. In de Milieulijst, die jaarlijks wordt aangepast, staan de investeringen die voor de regelingen in aanmerking komen.

Nieuw in de lijst zijn onder andere verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening.