Meer faillissementen in november

Het aantal faillissementen in Nederland is in november toegenomen.

Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) in zijn maandelijkse trendrapportage ging het om 153 tegen 99 in oktober. KVK stelt wel dat dit aantal nog relatief laag is in vergelijking met de periode van voor corona, toen er maandelijks ongeveer 250 faillissementen werden vastgesteld.

Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, zegt in een toelichting op het rapport dat daarmee een einde is gekomen aan de langdurige daling van het aantal faillissementen, met de sterkste stijging sinds het begin van de coronapandemie in Nederland. Mogelijk heeft de toename te maken met het stoppen van de grootschalige coronasteun aan het bedrijfsleven door de overheid.

KVK schrijft verder dat het aantal starters in november uitkwam op 20.275. Vooral in de logistiek waren er meer starters. "We gaan weer meer online kopen en dat vertaalt zich ook met name in een groei van het aantal nieuwe maaltijd- en pakketbezorgers", stelt Stam.

Het totaal aantal bedrijven is per 1 december verder gestegen naar 2.195.820. Hiervan zijn er ruim 1,1 miljoen fulltime zzp’ers en ruim 300.000 parttime zzp’ers.