Meer agrarische bedrijven ontvangen subsidie voor weersverzekering

Het aantal bedrijven met een subsidie voor een brede weersverzekering is tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld. In 2015 ontvingen 1171 agrarische bedrijven een dergelijke premiesubsidie. De subsidies worden verstrekt voor verzekeringen voor weerschade bij agrariërs met landbouw op open grond. Opvallend was de toename bij fruittelers in Flevoland na vorstschade in februari 2012. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De typen weersschade die door de verzekering gedekt worden zijn extreme regenval, extreme droogte, hagel, storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk en brand door blikseminslag.

Premiesubsidie voor kwart fruittelers Flevoland

Van 2010 tot en met 2012 ontving ongeveer een kwart van de fruittelers in Flevoland subsidie voor een brede weersverzekering. In februari 2012 was er in deze provincie vorstschade onder fruittelers. In 2013 verdubbelde het aandeel verzekerden onder fruittelers in Flevoland bijna tot 42 procent. In andere provincies nam het percentage verzekerde fruittelers dat jaar nauwelijks toe.

Steeds meer verzekerde bedrijven

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal verzekerde bedrijven in heel Nederland van 482 naar 1171. In 2012 is op verzoek van fruitbedrijven de deadline voor het indienen van de subsidie opgeschoven van september naar november. Daarna maakten vooral meer fruittelers gebruik van deze regeling. In 2015 was ook sprake van een sterke stijging. In dat jaar is de manier waarop de subsidie aangevraagd wordt sterk vereenvoudigd. De subsidie die verzekerde bedrijven ontvangen is 65 procent van de premie. Het gaat om subsidiebedragen van rond de 3 duizend euro.

Vooral grote bedrijven en fruittelers

Welke agrarische bedrijven vragen subsidies aan? Dit zijn vooral fruittelers, grote en middelgrote bedrijven, bedrijven met een relatief jong bedrijfshoofd en bedrijven in Flevoland. Bedrijven die het minst gebruik maken van deze subsidie zijn tuinbouwers, kleine bedrijven, en bedrijven in Friesland, Overijssel of Noord-Holland.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen