Mazars trok goedkeuring jaarrekening Accon avm snel weer in

Mazars heeft de goedkeurende controleverklaring over de jaarrekening 2020 van accountantskantoor Accon avm ingetrokken. Dit is meteen gebeurt nadat Accon avm aangaf dat de jaarrekening niet klopte.

Dat meldt Acountancy Vanmorgen. Mazars bevestigt het verhaal. “Na het ondertekenen van de controleverklaring zijn wij geïnformeerd over mogelijke onjuistheden in de jaarrekening 2020”, aldus een schriftelijke verklaring van Mazars. 

“Dat heeft ertoe geleid dat wij direct onze controleverklaring hebben ingetrokken, AcconAVM daarover hebben geïnformeerd en hen hebben gemeld dat het niet is toegestaan deze verklaring aan derden te verstrekken of op andere wijze te gebruiken.”

“Wij hechten er aan duidelijk te maken dat van deze ingetrokken verklaring geen gebruik mag worden gemaakt en dat niemand op deze ingetrokken verklaring kan steunen.”

De jaarrekening is al een week onderwerp van een flinke rel bij Accon avm. Bestuursvoorzitter en voormalig CFO Guus Delger is geschorst omdat hij de post allerhande werk onrechtmatig zou hebben aangepast. Volgens Accon avm zou hij de jaarrekening hebben verdraaid om de verliezen van het kantoor te verdoezelen.

Delgers heeft vorige week de beschuldigingen terzijde geschoven. Hij zou het slachtoffer zijn van een machtsstrijd rond een mislukte groeistrategie. De aandeelhoudersvergadering ging op 24 juni akkoord met de jaarrekening, waarna Mazars deze een dag later goedkeurde, zo stelt hij.

 De jaarrekening met goedkeurende verklaring van Mazars is nooit bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, aldus Accountancy Vanmorgen. Wel hebben de stukken eerder dit jaar korte tijd online gestaan.

Gerelateerde artikelen