Mazars doet nieuwe benoemingen RvC

Mazars benoemt Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg tot de Raad van Commissarissen.

Mazars heeft Erna Versteegden (op de foto links) en Mariëtte Turkenburg (op de foto rechts) benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen. Marga Hoek, sinds het begin van de Raad van Commissarissen vicevoorzitter, treedt terug als gevolg van de gewenste, gespreide vervanging van de RvC-leden alsmede haar internationale portefeuille. Bovendien vindt Mazars het van belang een vierde commissaris toe te voegen. 

Belangrijke afweging hiervoor is dat de Raad van Commissarissen een bredere aanpak van toezicht en betrokkenheid zal hebben in alle servicelines. Bovendien zal een bredere Raad van Commissarissen nog meer diversiteit creëren in kennis, achtergrond en karakters, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de Raad van Commissarissen en daarmee Mazars.

Aandacht voor kwaliteit en voor verandering
Ton Tuinier, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mazars, is verheugd Erna Versteegden en Mariëtte Turkenburg te verwelkomen als leden van de Raad van Commissarissen van Mazars: “Wij hebben Erna Versteegden leren kennen als een adviseur met een standvastige visie waar de kwaliteit binnen onze sector zich naar toe moet bewegen en wat daarvoor nodig is. Kijkend naar wat vanuit de rol van Mazars nodig is, zal zij uitstekend toezicht kunnen houden op onze cultuur- en veranderagenda en risicomanagement. Mariëtte Turkenburg is een ervaren vakvrouw en specialist. Daarnaast is ons haar passie voor het versterken van diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven opgevallen. Kijkend naar Mazars zal zij uitstekend mede invulling kunnen geven aan het toezicht op de belastingadviespraktijk en de versterking van de diversiteit.”