Marges onder druk in transport- en logistieksector

De marktvraag in de transport- en logistieksector neemt dit jaar minder snel toe, door lagere groei bij opdrachtgevers in de bouw, industrie en detailhandel.

Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Gemiddeld komt er nog 2 procent aan volume bij (2018: 3 procent). Logistieke dienstverleners groeien het hardst, de luchtvaart en het spoorvervoer blijven achter. Personeelstekort is bij meer bedrijven een knelpunt, maar de groei wordt nog steeds ingevuld. In het wegtransport gebeurt dit door inhuur van ZZP-ers (eigen rijders), inzet van buitenlandse chauffeurs en efficiëntere inzet van mensen en materieel. 

Transport- en logistieksector laat groeipiek achter zich
Na een sterk 2018 zwakt de groei bij bedrijven in transport en logistiek in 2019 af, maar blijft nog altijd gemiddeld zo’n 2 procent. In het binnenland groeit de vraag van opdrachtgevers uit de bouw en detailhandel in een lager tempo door. Internationaal wordt het jaar bij Europese klanten minder uitbundig. We gaan er vanuit dat de wereldhandel nog steeds gematigde groei laat zien, maar verladers uit de exportgerichte industrie en groothandel voelen ook tegenwind.

Logistiek het meest vooruit in 2019, binnenvaart veert terug van laagwaterjaar
Hoewel de vervoersvraag terugschakelt, blijft het dit jaar in de logistieke dienstverlening, maar ook in het wegtransport en het pakketvervoer druk. Logistieke dienstverleners boeken daarbij ook structurele groei door toenemende e-commerce. De binnenvaart veert in 2019 terug van krimp in laagwaterjaar 2018.
 
Omzet blijft vooruit gaan, maar met loonkostenstijging is het financieel opletten
De omzet van bedrijven in transport en logistiek stijgt dit jaar gemiddeld met 3,5 procent. Hoewel de gemiddelde brandstofkosten na 2018 niet opnieuw niet veel hoger zullen zijn, stijgen de loonkosten wel stevig. Dit hakt er het meest in bij het wegtransport en in het pakketvervoer. De lonen hebben hier met zo’n 50 procent het grootste aandeel in de kosten, terwijl de marges onder druk staan.

Chauffeurstekort nog geen belemmering voor groei
Ondanks dat de vraag naar chauffeurs in 2019 nog verder toeneemt, blijft volledige doorberekening van hogere loonkosten een uitdaging. Sectoreconoom Rico Luman van het ING Economisch Bureau: “Een reden hiervoor is dat er nog rek in de capaciteit zit. Voor specifieke bedrijven en specialistisch werk kan een tekort aan chauffeurs zeker beperkend zijn, maar voor de sector als geheel is het nog geen belemmering voor groei”. Redenen hiervoor zijn:
– De toenemende vloot ZZP-ers (eigen rijders) fungeert als flexibele schil en kan door meer te werken nog groei opvangen.
– Een groter deel van het vervoer wordt door buitenlandse trucks en chauffeurs gedaan. Hier is nog ruimte. Dit gaat om internationale ritten, maar ook om zogenoemde cabotageritten binnen Nederland.
– Er is nog efficiëntiewinst te boeken door onderling meer samen te werken en betere aansluiting van vraag en aanbod via platforms en benutting van data. Ook leidt schaarste tot innovaties zoals de inzet van de dubbeldecks trailer.   
– Door de groei van e-commerce wordt in de detailhandel meer vervoer met bestelwagens uitgevoerd. 

Brexit zorgt in 2019 voor bedreigingen en kansen in transport en logistiek
De brexit is voor de Nederlandse transportsector bij uitstek relevant. Over zee is Nederland de grootste handelspartner voor het Verenigd Koninkrijk. Er zijn daarbij zowel kansen als bedreigingen. Minder handel en meer opereren vanuit het VK is nadelig voor Nederlandse transporteurs en herinvoering van douaneformaliteiten en nieuwe vervoersvergunningen kunnen zorgen voor vertraging en administratieve lasten. Logistieke bedrijven zijn echter ook expert in douane dienstverlening en opslag, dit biedt kansen.

Gerelateerde artikelen