Marco van der Vegte met tweederde meerderheid gekozen

Tijdens de ledenvergadering van de NBA in Bussum is Kandidaat-voorzitter Marco van der Vegte gekozen als extra bestuurslid.

Hij won hiermee de tweestrijd van tegenkandidaat Marco Moling van het Novak met een tweederde meerderheid. Van der Vegte was de kandidaat van het NBA zelf. In totaal werden er 1474 stemmen uitgebracht.

Sinds 1986 werkt Van der Vegte bij Deloitte; op diverse kantoren in Nederland en bijna vier jaar in het buitenland. Door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in het Audit-vak en met name de bediening van corporate cliënten en grote familiebedrijven. Op deze manier heeft hij zich gespecialiseerd in IFRS en SEC listings van bedrijven actief in de Consumer Business en Technologie branche.

In de tweestrijd met Moling profilerende Van der Vegte zich als praktijkman die ingrijpende vernieuwingen niet schuwt om de kwaliteit van de sector op een hoger niveau te krijgen. Als voorzitter van de praktijkgroep van Deloitte heeft hij de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. “Wij maken duidelijke keuzes en besteden bijvoorbeeld 40 procent meer uren aan een controleopdracht en hebben afscheid genomen van een groot aantal klanten, waaronder in het mkb en de publieke sector.”

Ongelukkig voor Van der Vegte zijn de vorige week ontstane problemen rond de Zuid-Afrikaanse meubelverkoper Steinhoff waarvan Deloitte de controlerend accountant is. Deloitte trok vorige week de jaarrekening van Steinhoff in; een zeer ongebruikelijke stap die vragen oproept over het acceptatiebeleid van Deloitte waar Van der Vegte verantwoordelijk voor was. De AFM is inmiddels een onderzoek begonnen naar de door Deloitte uitgevoerde controles van de jaarrekeningen van Steinhoff.

Van der Vegte treedt per 1 januari 2018 formeel toe tot het NBA-bestuur. Het bestuur van de NBA wordt daarmee tijdelijk uitgebreid  naar veertien personen. 

Op de volgende ledenvergadering, in juni 2018, kiezen de leden van de NBA pas echt een opvolger van huidig bestuursvoorzitter Pieter Jongstra. De voorzitter moet volgens de regels van de beroepsorganisatie worden gekozen uit het zittende bestuur.

Jongstra feliciteerde Van der Vegte met zijn verkiezing en gaf aan hem de komende maanden graag te helpen met zijn verdere voorbereiding op het NBA-voorzitterschap. Hij dankte tegelijk Marco Moling voor diens kandidatuur, omdat er dit keer daardoor echt iets te kiezen viel. 

Van der Vegte wil als NBA-voorzitter focussen op drie prioriteiten: “Vernieuwen, verbeteren en verbinden. We moeten dat samen doen, leren van elkaar. We moeten klaar staan voor morgen, maar ook voor overmorgen. Daar hebben we elkaar bij nodig”, stelde hij. "We moeten ook zoeken naar wat elkaar verbindt. Meer kennis delen, bijvoorbeeld rondom zorg en onderwijs.” Van der Vegte wil staan voor verbindend leiderschap. Hij wil het federatief model voor de NBA zeker nader onderzoeken. Hij kijkt ernaar uit om volop aan de slag te gaan.