Marco van der Vegte kandidaat-voorzitter NBA

Marco van der Vegte, partner audit bij Deloitte, stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de NBA.

Met Marco van der Vegte kiest het NBA-bestuur voor een kandidaat met relevante ervaring in de veranderprocessen en kwaliteitsverbetering waar de auditsector voor staat. Van de Vegte wordt in de ledenvergadering van 19 december door de NBA voorgedragen als bestuurslid per januari 2018. In juni volgend jaar wil hij de voorzittershamer overnemen van de huidige voorzitter Pieter Jongstra. 

Registeraccountant Marco van der Vegte (1967) gaf de afgelopen vijf jaar als Audit Business Leader leiding aan de serviceline Audit (bestaande uit de controle- en samenstellingspraktijk) binnen Deloitte en was daarnaast bestuurslid van Deloitte Holding BV. In die rol heeft hij gedurende vijf jaar ingrijpende veranderingen doorgevoerd die resulteerden in een forse kwaliteitsverbetering van de auditpraktijk bij Deloitte. Hij maakt op dit moment deel uit van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en was daarvoor actief in diverse andere commissies.

Van der Vegte stelt zich kandidaat voor het NBA-voorzitterschap met ingang van juni 2018. Hij is ook beschikbaar voor de voorbereidings- en overdrachtsperiode, die duurt van januari tot juni 2018.

Van der Vegte wil zich naar eigen zeggen inzetten voor “het vervullen van een brugfunctie tussen de accountancybranche, de overheid en andere stakeholders” en gaat uit van “verbinding, vertrouwen en trots”.

Extra bestuurslid
Het bestuur van de NBA steunt de kandidatuur van Marco van der Vegte en zal hem voordragen als extra bestuurslid en beoogd voorzitter, voor benoeming tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van 19 december aanstaande. Tot juni 2018 zal het NBA-bestuur daardoor even uit veertien leden bestaan.