Marcel Pheijffer accountant af

Hoogleraar Forensische Accountancy Marcel Pheijffer laat zich na ruim 25 jaar uitschrijven als accountant. 

 

Pheijffer wil niet langer lid zijn van de NBA, schrijft hij in een column op accountant.nl. Als reden noemt Pheijffer: ‘de emmer van ongenoegen over de wijze van bestuurlijke besluitvorming en onzorgvuldig handelen richting de leden in het algemeen en ondergetekende in het bijzonder, is door de handelwijze rond een recent bestuursbesluit overgelopen.’  

Het gaat om het besluit van het NBA-bestuur over verplichte rapportering over continuïteit en fraude. Pheijffer heeft er moeite mee dat accountants verplicht moeten gaan rapporteren over de werkzaamheden die ze op dat gebied hebben uitgevoerd, in plaats van over wat ze daadwerkelijk hebben gevonden als dat het geval is.

De besluitvorming van het NBA-bestuur en het debat daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandag vindt Pheijffer niet zoals het hoort: ‘Er ligt een bestuursbesluit dat naar mijn mening niet afdoende is gemotiveerd en onderbouwd met een evenwichtige weergave van de uitkomsten van de pilot en de consultatie. De uitkomsten en kritiekpunten naar aanleiding van het gevoerde debat zijn ongemotiveerd terzijde gelegd. Het advies van het ACB aan het bestuur is niet openbaar gemaakt.’

Het bestuursbesluit onder leiding van de inmiddels afgetreden voorzitter Marco van der Vegte is niet de enige reden voor Pheijffer om zich nu uit te laten schrijven als accountant. ‘Het gaat mij niet primair om dit incident en de uitkomst van de besluitvorming, maar wel om meer structurele zaken, zoals slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit.’

Pheijffer zal zich blijven inzetten voor het opleiden van accountants en blijft schrijven over het vak.