‘Maak Huis voor Klokkenluiders enige meldpunt’

Het Huis voor Klokkenluiders moet het enige meldpunt worden waar mensen misstanden kunnen melden. Daarvoor pleit de voorzitter van de instantie, Wilbert Tomesen, in een opinieartikel in Trouw.

Hij vindt dat er nu een "wildgroei" is aan meldpunten, waardoor een misstand melden alleen maar ingewikkelder wordt. "Willen we echt nog een tussenlaag van 'onafhankelijke, overkoepelende, interne' meldpunten? Dan blijven melders nóg langer hangen in een schimmig tussenland", betoogt Tomesen.

"Voorkom een wildgroei aan overbodige loketten. Maak het Huis voor Klokkenluiders hét externe meldpunt, dé onafhankelijke integriteitsautoriteit (..). Dan kunnen melders voor externe meldingen in één keer bij het Huis terecht. Wij zorgen er dan voor dat elke melding zo snel mogelijk bij de juiste onderzoeksinstantie terechtkomt", aldus Tomesen.

Gerelateerde artikelen