Lucas Bols wil EY als accountant

Jenever- en likeurproducent Lucas Bols wil EY benoemen als nieuwe externe accountant met ingang van boekjaar 2015/16. De benoeming van EY als opvolger van KPMG wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering begin volgende maand.

Als reden voor de accountantsswitch noemt Lucas Bols de nieuwe Nederlandse regelgeving inzake verplichte roulatie van accountantskantoren.

Twee accountantskantoren zijn uitgenodigd om mee te doen aan de audit tender. Dit resulteerde in een advies aan de Raad van Commissarissen om EY aan te stellen als nieuwe controlerend accountant. Het is de bedoeling dat EY de komende drie jaar de boeken van Lucas Bols gaat controleren.

Gerelateerde artikelen