Loonkloof bij grootste bedrijven neemt toe

De loonkloof bij de duizend grootste bedrijven in Nederland neemt toe. Topverdieners streken in 2014 bijna zes (5,8) keer zoveel op als een doorsnee voltijdwerker. In 2010 was dat nog 5,5 keer zoveel.

Een en ander blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarbij is gekeken naar de vijf topverdieners per bedrijf. Het bruto jaarsalaris van de bestbetaalden kwam uit op gemiddeld 234.000 euro.

Vooral in de financiële sector is de loonkloof fors. De top verdient hier gemiddeld 11,7 keer zoveel als de gewone werknemers. Daarmee is verschil overigens wel afgenomen ten opzichte van enkele jaren terug. In 2010 ging het nog om 15,7 maal zoveel.

Ook in de informatie- en communicatiebranche en in de zakelijke dienstverlening is de loonkloof relatief groot. In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur zijn de verschillen in beloning tussen top en werknemers over het algemeen het kleinst.

Het CBS signaleert ook een tegengestelde trend. De statistici wijzen erop dat de loonkloof bij de grootste honderd bedrijven in Nederland de laatste jaren juist wat is teruggelopen, van 10,6 in 2010 naar 8,7 in 2014. Het gemiddeld jaarloon van de vijfhonderd topverdieners daalde hier in vijf jaar met 18 procent. Het gemiddelde cao-loon steeg tegelijkertijd met 5 procent.

Een topsalaris verdienen is over de gehele linie wel nog altijd iets wat vooral aan mannen is voorbehouden. Slechts een op de vijf topverdieners is vrouw. Het aandeel vrouwelijke toppers is ten opzichte van 2010 niet veel toegenomen.

Het CBS merkt daarbij op dat het aandeel vrouwen in topposities in 2014 op 19 procent lag. Dat ligt in lijn met de hoeveelheid vrouwen met een voltijdbaan. Van alle werkende vrouwen was ruim 23 procent fulltime aan de slag.

‘Ook de beloningen van topbestuurders moeten vallen onder een cao’, zei CNV-voorzitter Maurice Limmen in een reactie. ‘Ik ben verbijsterd. Zelfs tijdens de crisisjaren, waarin ongelofelijk veel mensen hun baan verloren en werknemers vaak op de nullijn terechtkwamen, heeft de top weer eens goed voor zichzelf gezorgd. Zo kan het niet langer. Het inkomen van werknemers moet het loon van de top bijhouden. Een manier om een koppeling te maken is door in een cao afspraken op te nemen over een vaste verhouding tussen het hoogste en laagste inkomen’, voegde hij toe.

(ANP)

Gerelateerde artikelen