Lodder & Co Accountants en Adviseurs breekt met naamgever

De Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs en haar maten nemen openlijk afstand van (de gedragingen van) Aart Nanne (At) Lodder, de naamgever van de maatschap.

Onlangs kwam Lodder negatief in  het nieuws, met name door een aantal artikelen in Het FD.

In een “belangrijke mededeling” die Lodder heeft gepubliceerd wordt in niet mis te verstane woorden afstand genomen van At Lodder en wordt uitgelegd dat er geen rol meer is weggelegd voor hem binnen de firma: “Uit de artikelen wordt duidelijk dat het daarbij gaat om gedrag van de heer Lodder persoonlijk en niet om gedragingen van de maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs, haar maten of haar medewerkers. De Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs en haar maten nemen hierbij openlijk afstand van (de gedragingen van) de heer Lodder. De Maatschap Lodder & Co Accountants en Adviseurs hecht er waarde aan om op te merken dat de heer Lodder op geen enkele wijze meer verbonden is aan de Maatschap en daarbinnen ook geen enkele functie of rol meer vervult of zal vervullen, ook niet via de door hem gecontroleerde vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V., welke vennootschap tot vorig jaar lid van de Maatschap was en onderdeel uitmaakte van de Raad van Bestuur van de Maatschap. Vorig jaar is dit lidmaatschap opgezegd en is betrokkene ontslagen als lid van de Raad van Bestuur van de Maatschap. Zodat ook na ommekomst van de termijn waarvoor Vrijheid Apeldoorn B.V. door de kortgedingrechter is geschorst, Vrijheid Apeldoorn B.V. evenmin verbonden is aan de Maatschap of daarbinnen nog enige functie zal vervullen.”

Ook wordt er met nadruk op gewezen dat “ETL-Dales Accountants en Adviseurs B.V. geen enkele (rechts-) relatie heeft met de heer Lodder of zijn vennootschap Vrijheid Apeldoorn B.V.. Ook heeft ETL geen (rechts)relatie met de Maatschap.”

Gerelateerde artikelen