Leden IFIAR gaan onderling informatie uitwisselen over toezicht op accountants

Leden van het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), de internationale organisatie van toezichthouders op accountantsorganisaties, hebben tijdens de jaarvergadering in Taipei overeenstemming bereikt over onderlinge informatiewisseling.

Wereldwijd zijn 50 onafhankelijke toezichthouders bij IFIAR aangesloten, waaronder de AFM. IFIAR bevordert de samenwerking tussen toezichthouders op het gebied van toezicht en handhaving. Doel is het verhogen van de kwaliteit van de accountantscontrole wereldwijd ter bescherming van de belangen van beleggers en andere gebruikers van jaarrekeningen en het versterken van het vertrouwen in de controleverklaring van accountants. Janine van Diggelen, Hoofd Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving bij de AFM, is onlangs benoemd tot voorzitter van het IFIAR.

De leden van IFIAR hebben nu een principeakkoord bereikt over de tekst inzake een Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) dat voorziet in een raamwerk voor het onderling uitwisselen van informatie aan die leden die het MMOU ondertekenen.

Gerelateerde artikelen