Latere motivatie concurrentiebeding niet rechtsgeldig

Een concurrentiebeding voor bepaalde tijd moet in de arbeidsovereenkomst, of in een apart document dat tegelijkertijd wordt ondertekend, zijn opgenomen.

Dit meldt Baker Tilly Berk naar aanleiding van een  recente uitspraak van Rechtbank Rotterdam.  De kantonrechter liet zich uit over hoe strikt het schriftelijkheidsvereiste van de motivering uitgelegd dient te worden.

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen werkgever en werknemer is een concurrentiebeding opgenomen. De arbeidsovereenkomst wordt getekend op 18 februari 2015. Het concurrentiebeding, dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, is niet toegelicht en, ook niet gemotiveerd. Dat gebeurt, in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst, alsnog op 30 maart 2015.

Na de tussentijdse opzegging van de werknemer ontstaat onenigheid over de geldigheid van het concurrentiebeding. De werkgever verzoekt de kantonrechter te Rotterdam uiteindelijk te oordelen over de geldigheid van het concurrentiebeding. De kantonrechter verwijst in zijn oordeel naar de parlementaire geschiedenis, waarin is bepaald dat de motivering 'in het beding zelf, onder het beding, of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend' moet worden opgenomen, en dat het opstellen van de motivering 'gelijktijdig' met het aangaan van het beding moet plaatsvinden. Als de motivering op dat moment ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig. De vordering van de werkgever wordt afgewezen.

 

(Baker Tilly Berk)

Gerelateerde artikelen