Late reactie valt accountant niet te verwijten

De beklaagde accountant had eerder kunnen reageren, maar het was onvoldoende om hem tuchtrechtelijk te veroordelen. De Accountantskamer verklaarde deze klacht, die in maart dit jaar werd behandeld, ongegrond.

Het is een van meerdere tuchtklachten die zijn ingediend tegen de beklaagde accountant. De klager was voorheen een maat van hem. Een derde accountant moest door de maatschap vergoed worden en dat betekende dat ook de klager, ook al was hij eerder uit de maatschap getreden, de portemonnee moest trekken. Maar de klager had bij zijn vertrek een vrijwaring gekregen. In brieven en mails verzocht hij de beklaagde om die vrijwaring te bevestigen. Zou de klager alsnog moeten betalen, dan dreigde zijn faillissement, zei hij ter zitting in maart. Hij moest immers 150.000 euro, later verlaagd naar mogelijk een ton, moeten betalen. Maar de accountant reageerde niet, domweg omdat hij die mails en brieven niet had gekregen. Hij verklaarde ongeveer zes maanden per jaar in Thailand te verblijven. Post naar het kantoor in Nederland werd niet doorgestuurd.

Onprofessioneel gedrag van een accountant die wel vaker zijn afspraken niet nakomt, zo oordeelde de klager. De Accountantskamer was het eens met de klager dat een reactie wel eerder had mogen komen. Voor klager was er immers een groot financieel belang om zekerheid te verkrijgen over de vrijwaring. De beklaagde is zakelijk in Nederland actief en is betrokken bij een reeks juridische conflicten. Hoewel hem de toegang tot het Nederlandse kantoor was ontzegd en zijn post en e-mails niet werden doorgestuurd, had hij, mede vanwege die lopende geschillen, “onverwijld maatregelen moeten treffen om te waarborgen dat hij (weer) per post en per e-mail bereikbaar was'', aldus het vonnis van de Accountantskamer. Maar de beklaagde accountant reageerde uiteindelijk wel, concludeerde ook de tuchtrechter. De reactie was verlaat, ook mede nadat eerst een rechtbank helderheid had verschaft over een eerder vonnis in dat geschil. Het alleen late reageren door de beklaagde was onvoldoende om te oordelen dat de accountant de beroepsregels had overtreden.

Klacht ongegrond.

Lees ook:

 

[Door: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen