Lakeman treft regeling met ABN na kort geding

Financieel activist Pieter Lakeman heeft met ABN AMRO een regeling getroffen voor een mkb-bedrijf dat in de problemen kwam door een rentederivaat.

Onlangs speelde hierover nog een kort geding. Met de bank is afgesproken dat de kredietverlening aan de onderneming nog minstens negen maanden wordt voortgezet. Ook worden door de bank opgelegde boetes wegens overschrijding van de kredietlimiet terugbetaald.

Volgens Lakeman stuurde ABN AMRO onlangs aan op een faillissement van de onderneming, door een betaalrekening te blokkeren. Hij betoogde dat dit onterecht was, omdat er nog een schadevergoedingskwestie loopt tussen de bank en het bedrijf wegens renteswaps. In het kort geding drong de rechter erop aan dat de partijen met elkaar in overleg gingen.

Het gaat om één van de tien mkb-bedrijven die vorig jaar via Lakemans claimorganisatie in totaal 8 miljoen euro aan schadevergoeding eisten van ABN AMRO. De bank zou klanten bij de verkoop van renteswaps onvoldoende hebben ingelicht over de risico's van die complexe producten, waardoor de bedrijven grote financiële schade leden. Die zaak dient binnenkort. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over de kwestie.

Gerelateerde artikelen