‘Ruim kwart miljoen mensen willen eigen bedrijf’

Ruim een kwart miljoen Nederlanders hebben serieuze plannen om een eigen bedrijf op te richten. Dat maakte Rabobank woensdag bekend op basis van een onderzoek dat de bank liet uitvoeren door GfK.

Doorslaggevend voor succesvol ondernemerschap zijn volgens de starters doorzettingsvermogen, een gezond vertrouwen in eigen kunnen en kennis van de markt waarin ze opereren. Startende ondernemers maken zich het meeste zorgen om het binnenhalen van voldoende klanten of opdrachten en de financiële onzekerheid.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

• Wens om eigen baas te zijn (25%), het eigen hart te volgen (37%), of geen baan kunnen vinden (30%) zijn de belangrijkste drijfveren voor startende ondernemers.
 
• Eigenschappen als doorzettingsvermogen (52%) en zelfvertrouwen ( 43%) zijn belangrijker om te slagen als ondernemer dan het hebben van voldoende financiële middelen (15%),
 
• Gezin en familie zijn voor meer dan de helft (57%) van de starters die advies hebben ingewonnen, de belangrijkste adviseurs en gezin en familie zijn ook het vangnet bij financiële tegenslagen.
 
• Driekwart van de starters maakt alleen gebruik van eigen financiële middelen of die van familie of vrienden.
 
• Als het gaat om financieringsmogelijkheden, zijn startende ondernemers het meest bekend met rekening-courantkrediet (43%), bancaire leningen (40%) en onderhandse leningen (43%).
 
• De mensen die nog willen starten met een bedrijf, zijn beduidend meer gericht op nieuwe financieringsvormen dan ondernemers die reeds gestart zijn.
 
• Het aantrekken van voldoende klanten (55%) en financiële onzekerheden (54%) baren een startende ondernemer in beginsel de meeste zorgen. Ook na verloop van tijd blijven dit de grootste zorgen.
 
• Ruim een derde (34%) van de potentiële starters is bang om te falen als ondernemer.
 
• Slechts 2% van de starters maakt gebruik van overheidsregelingen en -subsidies.
 
• Belangrijkste adviezen die startende ondernemers geven aan mensen die ook voor zichzelf aan de slag willen: volg je hart (37%) en zorg voor voldoende geld (35%).
 
Nieuwe financieren

Voor het financieren van de eigen onderneming gebruiken de starters overwegend eigen middelen (68%). Ook wordt er een beroep gedaan op familie en vrienden (13%). Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank: ‘Opvallend is dat degenen die het zelfstandig ondernemerschap overwegen, veel meer kijken naar nieuwe financieringsvormen dan ondernemers die al even bezig zijn. De nieuwe generatie ondernemers lijkt zich ervan bewust dat er meer is dan alleen bancair krediet. De ondernemer van de toekomst zal voor zijn financiering naast bancair krediet meer en meer ook alternatieve en aanvullende financieringsbronnen moeten aanboren, zoals crowdfunding, Qredits, private investeerders, MKB Borgstellingskrediet en kredietunies.’

 

Gerelateerde artikelen