KVK ontvangt Big Brother Award

De Kamer van Koophandel (KVK) is uitgeroepen tot de winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards.

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan de grootste privacyschenders in Nederland. De Kamer van Koophandel krijgt de prijs voor het doorverkopen van persoonsgegevens van ondernemers aan derden. Onder anderen zzp'ers worden hier de dupe van; hun bedrijfsgegevens, zoals adres en telefoonnummer, komen in veel gevallen overeen met privégegevens.

Deze publieksprijs is op 22 januari in ontvangst genomen door Liv van der Veen, hoofd Beleid en Juridische Zaken van KVK: “Zijn we blij met deze award? Natuurlijk niet, maar we herkennen de klachten van ondernemers wel en begrijpen dat zij hier hinder van ondervinden.”

KVK krijgt veel klachten van ondernemers over de hinder die zij hebben van met name telefoontjes van energiemaatschappijen. Uit onderzoek naar deze ongewenste activiteiten blijkt dat 40 procent van de ondernemers last heeft van deze telefonische benadering. Ondernemers vinden het vervelend dat hun gegevens voor deze doeleinden gebruikt kunnen worden.

Liv van der Veen: “Wij begrijpen dat deze overlast niet gewenst is en werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan oplossingen om ondernemers beter te beschermen tegen deze ongewenste benadering. Het Handelsregister is een openbaar register en dient belangrijke doelen. Wij zijn wettelijk verplicht om aan iedereen data te verstrekken die daarom vraagt, zonder dat ondernemers hier eerst toestemming voor hoeven te geven.”

Openbaar register
In het bij wet openbare Handelsregister staan gegevens van ondernemers, zodat iedereen kan nagaan met wie hij of zij zakendoet. Rechtszekerheid is een belangrijk doel. Het telefoonnummer is daarbij een belangrijk openbaar gegeven. Je kan checken of er wel echt een persoon achter bijvoorbeeld een online webshop zit, door eerst te bellen naar zo’n bedrijf. Ook hoeven ondernemers steeds minder vaak een uittreksel uit het Handelsregister te overleggen. Overheden, banken en andere organisaties hebben een vaak een rechtstreekse koppeling met het Handelsregister. Zo kan een bank direct je inschrijving bij KVK checken.

Liv van der Veen: “Het register op slot doen is geen optie. Dan zouden zowel ondernemers als burgers gedupeerd worden. Je kan dan alleen nog via een advocaat op zoek naar een eigenaar van een bedrijf op het moment dat er iets niet goed is gegaan. Of je kan niet van te voren checken of er al veel kapsalons gevestigd zijn in de buurt waar jij voor jezelf wilt beginnen. Ook moeten instanties dan juist ondernemers benaderen voor hun gegevens terwijl ze die nu uit het register halen. Het spanningsveld wordt ook duidelijk uit onze enquête. 40 procent van de ondernemers ervaart hinder van de ongewenste telefoontjes die zij krijgen, maar tegelijkertijd wil 63 procent dat het telefoonnummer wel een verplicht openbaar gegeven blijft. We doen wat we kunnen binnen de kaders van de wet om de overlast te beperken voor de groep die er last van heeft. We zijn blij dat bijna drie kwart van de ondernemers de openbaarheid van het register neutraal/positief ervaart.”

Gerelateerde artikelen