Kritiek SRA op urennormen Eindtermen Accountantsopleidingen

SRA heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) een brief gestuurd waarin zij haar zorg uitspreekt over urennormen in zowel de oriëntatie Assurance als de oriëntatie MKB. Volgens SRA kunnen die urennormen voor ‘zeer ongewenste effecten’ zorgen bij accountantskantoren werkzaam in het mkb.

In december 2015 heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) het rapport Eindtermen Accountantsopleidingen 2016 uitgebracht. Eén van de in het rapport vermelde zaken is de urennorm in de oriëntatie Assurance waarbij wordt gesteld dat dit aantal naar minimaal 1500 uur voor de totale praktijkopleiding zou moeten worden gebracht. De huidige praktijkopleiding RA kent een norm voor controlewerkzaamheden van 1000 uur. SRA vraagt zich af wat de argumentatie is voor de gestelde verhoging met 500 uur. ‘De norm van 1000 uur heeft in het verleden altijd gefunctioneerd, ook voor accountants die zich alleen maar/vrijwel alleen met controlewerkzaamheden hebben bezig gehouden,’ aldus SRA in de brief aan CEA. SRA vreest dat mkb/SRA–accountantskantoren hierdoor niet meer in staat zullen zijn om de Assurance-oriëntatie aan te bieden aan hun medewerkers. SRA stelt daarom voor de urennorm in de oriëntatie Assurance op 1000 uren te houden.

In de nieuwe eindtermen staat verder dat van het voorgeschreven aantal uren er “250 of 150 + begeleidingsdagen” dienen te worden besteed aan “assurancewerkzaamheden (jaarrekeningcontroles en/of overige assurance-opdrachten)”. SRA gaat ervan uit dat hiermee ook bedoeld wordt dat deze 250 uren besteed mogen worden aan jaarrekeningcontroles. ‘Mocht dit niet zo zijn (en dat de trainee assurancewerkzaamheden, niet zijnde controle-opdrachten, dient uit te voeren), dan zal ook dit tot zeer grote problemen leiden bij de mkb-accountantskantoren. Niet alleen in verband met het feit dat dit soort typen opdrachten relatief weinig voorkomt bij mkb-kantoren, maar ook vanwege het feit dat de trainee maar liefst bij 10 van dergelijke opdrachten betrokken dient te zijn. Het gevolg van bovenstaande is dat de oriëntatie Accountancy MKB (vooral en speciaal bedoeld voor toekomstige vakgenoten werkzaam bij mkb-kantoren), niet gevolgd kan worden bij nota bene die kantoren waarbij deze oriëntatie het meest voorkomt,’ aldus SRA. 

• Brief SRA inzake Rapport CEA: Eindtermen Accountantsopleidingen

Gerelateerde artikelen