Kritiek NBA op wijzigingsvoorstellen Wta

De NBA waarschuwt in een brief aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voor uitvoeringsproblemen als gevolg van wetsvoorstellen voor wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De Wta wordt gewijzigd om te voldoen aan de herziene Europese auditrichtlijn.

Het commentaar van de NBA op de wetsconsultatie wijst op technische mankementen in de wetsvoorstellen, die zullen leiden tot fouten in de uitvoering en problemen bij de handhaving.

De gehanteerde begrippen zijn niet eenduidig en sommige bepalingen zullen leiden tot risico’s voor kwaliteit en onafhankelijkheid; het tegendeel van wat is beoogd door de Europese wetgever.

Daarnaast wordt het maatschappelijk debat bemoeilijkt, omdat keuzes voor lidstaatopties niet goed zijn toegelicht, en komt de rechtsbescherming voor accountants en accountantsorganisaties in het geding.

Accountants en hun opdrachtgevers zijn gebaat bij heldere en goed uitvoerbare regelgeving, aldus de NBA. De beroepsorganisatie zet zich daarom graag samen met het ministerie in voor verbeteringen in de gewijzigde Wta en onderliggende regelgeving.

• Brief NBA aan Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen