Krachtige groei MKB in 2015 en 2016

De groei van de bruto toegevoegde waarde van het MKB is in 2015 uitgekomen op 3,2%. De groei van het grootbedrijf is hier met 2,2% bij achtergebleven. De krachtige groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de sterke groei van het MKB. Het MKB weet hier beter van te profiteren dan het grootbedrijf. In 2016 blijft de groei van het MKB met 2,8% op een hoog niveau, maar valt iets terug als gevolg van een minder krachtige groei van de bouwproductie. Dit blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De groei van het grootbedrijf zal iets aantrekken tot 2,4%, maar zal nog steeds achterblijven bij het MKB. Vooral de gematigde internationale vooruitzichten, maakt dat de exportgroei relatief beperkt groeien. Hierdoor blijft ook in 2016 de groei van het grootbedrijf achter bij die van het MKB.
 
Binnenlandse bestedingen is motor achter sterkere groei MKB

Een sterke groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de groei van het MKB. Gesteund door een belastingverlaging van 5 miljard euro in 2016, zullen de binnenlandse bestedingen in 2016 krachtig blijven doorgroeien. Dit zal leiden tot een doorgaande groei van het MKB in 2016. De MKB-georiënteerde bouw stuwt de groei van het MKB. Het herstel van de woningbouw heeft in 2015 geleid tot een groei van de bouw van ruim 9,0%. In 2016 zal deze verder groeien met 4,0%. De groei van investeringen in ICT heeft zich dit jaar vertaald in een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector met 4,5% en zal volgend jaar met 4,0% krachtig doorgroeien. De zakelijke dienstverlening is in 2015 ook krachtig gegroeid en zal volgend jaar flink verder groeien. Ook de groei van de uitgaven van consumenten in de detailhandel en horeca dragen sterk bij aan de groei van het MKB. De Nederlandse industrie in het grootbedrijf kromp zelfs in 2015. De krimp van de chemische industrie en het vertrek van een deel van de sigarettenindustrie uit Nederland, heeft bijgedragen aan de industriële krimp.
 
Sterke groei van de werkgelegenheid in het MKB

De bijdrage van het MKB aan de werkgelegenheidsgroei is in 2015 en 2016 zeer groot. In 2015 is de groei van het aantal werkenden uitgekomen op ruim 83.000 (1,7%). In 2016 versnelt dit naar bijna 90.000 (1,8%). De totale groei van de werkgelegenheid in Nederland komt in 2015 uit op 0,9%. In 2016 neemt dit toe naar 1,3%. Vooral de sterke krimp van de werkgelegenheid in de zorgsector (dit jaar minus 2,5%) dempt de totale werkgelegenheidsgroei in Nederland.  

• Tabellenboek prognoses mkb in 2015 en 2016

Gerelateerde artikelen