KPMG wil rectificatie Nierstichting over sponsorbedrag in jaarverslag

Diverse media schreven de afgelopen dagen over de vermeende betrokkenheid van de Nierstichting bij de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. KPMG zegt in een reactie dat het hiervan tot op heden niet op de hoogte was en hier geheel buiten te staan. De vermelding van KPMG in het jaarverslag 2010 van de Nierstichting bij een sponsorbedrag van 71.000 euro zou niet terecht zijn. KPMG heeft de Nierstichting om een rectificatie gevraagd.

Onder andere NRC en De Telegraaf berichtten over de rol die de Nierstichting bij de financiering van het KPMG-hoofdkantoor gespeeld zou hebben. ‘Nierstichting financierde omstreden KPMG-kantoor’, zo kopte NRC en ‘Nierstichting in fraude verzeild’ meldde De Telegraaf. De Nierstichting zelf liet weten op geen enkele wijze bij fraude betrokken te zijn.

KPMG stelt vandaag het volgende: ‘Uit de verklaring van de Nierstichting is gebleken dat de Vereniging Vrienden van de Nierstichting (VVN) in 2005 door projectontwikkelaar Fred Meijer is benaderd met het aanbod om een financiële gift te ontvangen. Toen de VVN in 2009 fuseerde met de Nierstichting is de opzet waarmee deze gift tot stand is gekomen onopgemerkt gebleven. Pas in 2013, nadat de Belastingdienst in het kader van het onderzoek naar het fiscaal geschil rondom de bouw van het hoofdkantoor van KPMG op deze opzet in de boekhouding van Meijon is gestuit, is dit door de Belastingdienst aan de Nierstichting bekend gemaakt.’

KPMG benadrukt dat de opzet tussen Meijon en de VVN haar geheel onbekend is. ‘KPMG heeft sinds het boekjaar 2004-2005 op vijf individuele gelegenheden een gift aan de Nierstichting gedaan, zoals ook andere goede doelen door KPMG werden (en worden) ondersteund,’ aldus KPMG. In totaal ging het daarbij om bijna 14.000 euro.

KPMG: ‘De vermelding van KPMG in het jaarverslag 2010 van de Nierstichting bij een sponsorbedrag van 71.000 euro is niet terecht en we hebben de Nierstichting om een rectificatie gevraagd.

Uit onderzoek van het NRC is gebleken dat een oud-werknemer van Meijburg & Co de toenmalige penningmeester van de VVN was. Deze werknemer is in 1995 vertrokken bij Meijburg & Co en was dus al ruim 10 jaar voordat deze opzet zou plaatsvinden niet meer in dienst.’

Gerelateerde artikelen