KPMG: Transportsector mikt weer op strategische fusies en overnames

Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat ondernemingen in de transport- en distributiesector in toenemende mate oog krijgen voor fusies en overnames die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun strategische doelstellingen. Het gevolg hiervan is dat de bedrijven steeds vaker bereid zijn hogere bedragen uit te geven aan transacties die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de ondernemingsstrategie.

Het onderzoek laat zien dat de fusies en overnames in de transport- en logistieke sector vorig jaar een totale waarde bereikte van $ 58,9 miljard, een toename van 6% ten opzichte van 2013. Het aantal transacties daalde echter van 929 naar 899. ‘Een teken dat de fusie- en overnamemarkt in de sector niet langer overwegend ‘distressed’ is en dat het steeds minder vaak gaat om het afstoten van noodlijdende onderdelen’, zegt Herman van Meel, partner bij KPMG en segmentleider Transport & Distributie.
 
Kracht Amerikaanse dollar

Deze ontwikkeling zal zich volgens Van Meel in hoog tempo voortzetten. Van Meel: ‘Dat betekent dat de markt dit jaar vooral gekenmerkt wordt door grote transacties die gericht zijn op het realiseren van niet-organische groei. In deze ontwikkeling spelen vooral Amerikaanse bedrijven vanwege de kracht van de dollar een belangrijke rol. Daarnaast zullen bedrijven in de sector zich in toenemende mate richten op de overname van gespecialiseerde IT- en e-commerce ondernemingen om hun strategie te kunnen verwezenlijken. De toenemende fusie- en overname-activiteiten zullen ertoe leiden dat de totale waarde van alle transacties aan het eind van dit jaar uit zal komen op meer dan $ 60 miljard.’  
 
Vooral private partijen

Van Meel constateert dat consolidatie, geografische expansie en verticale specialisatie de belangrijkste overwegingen vormen voor ondernemingen om zich op de fusie- en overnamemarkt te begeven. Van Meel: ‘Het bod van FedEx op TNT Express is een goed voorbeeld van een klassieke geografische speler die zijn Europees netwerk wil versterken. De premie die het bereid is te betalen bovenop de prijs van het aandeel suggereert dat FedEx belangrijke synergiën in deze deal ziet. Dit soort private investeringen domineert op dit moment de markt en dat zal ook de komende tijd zo blijven. Overheden in zowel de opkomende als de ontwikkelde markten ontberen in toenemende mate de financiële flexibiliteit om te kunnen investeren in de infrastructuur.’
 
Opkomende markten in trek

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat in 2014 met name ondernemingen in de Verenigde Staten actief waren met fusies en overnames. De totale waarde bedroeg vorig jaar $ 17 miljard. In 2013 was dit nog $ 8,9 miljard. Ondernemingen in de EMA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) zagen de totale waarde van de investeringen echter fors teruglopen, van $ 26,5 miljard in 2013 tot $ 13,5 miljard in 2014. Van Meel: ‘Een daling die vooral het gevolg is van een kleiner aantal megatransacties in de infrastructuur. In Latijns-Amerika zorgden grote transacties in de infrastructuur echter juist voor een enorme opleving van de transactiewaarde, van $ 1,6 miljard in 2013 tot $ 11,6 miljard vorig jaar. Veel investeerders kijken in toenemende mate naar de opkomende markten gezien het feit dat veel van deze landen zich genoodzaakt zien om de verbetering van hun infrastructuur synchroon te laten lopen met de economische groei die zij doormaken.’

Gerelateerde artikelen