KPMG start met Shell en Microsoft onderzoek naar andere aanpak Cyber Security

De huidige aanpak van Cyber Security door bedrijven is versnipperd en reactief. KPMG gaat de samenwerking aan met Microsoft en Shell om kennis en ervaring te bundelen in een onderzoek naar een fundamenteel andere aanpak van Cyber Security. Dit is de uitkomst van een gezamenlijke bijeenkomst op woensdag 15 april jl. in Nieuwspoort, voorafgaand aan de Global Security Summit in Den Haag.

KPMG: ‘Cyber Security staat weliswaar op de agenda van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, maar deze bestuurders hebben vaak nog onvoldoende kennis van IT en de bijbehorende problematiek. Daardoor hebben bedrijven geen krachtig antwoord op de veelheid van dreigingen die voortkomen uit dit relatief jonge domein.’
 
Rob Fijneman, Head of Advisory en lid van de Raad van Bestuur van KPMG: ‘We staan voor een lastige opgave. De maatschappij in het algemeen en bedrijven in het bijzonder moeten meer controle krijgen over het fenomeen Cybercrime. Bedrijven lopen achter de feiten aan als het gaat om Cyber Security, dat moet veranderen. Samen met Microsoft en Shell start KPMG een onderzoek naar de modelmatige aanpak van deze hoogst actuele problematiek. Wij achten het van belang dat bedrijven onderling meer kennis delen en dat er gericht wordt samengewerkt aan beter kennismanagement over de online dreigingen en incidenten. Zodat Cyber Security een volwaardig onderdeel wordt van het Risk Management Framework van bedrijven, dat is het op dit moment niet.’

John Hermans, partner Risk Consulting en Cyber Security lead partner van KPMG: ‘Bedrijven stellen zich open voor goed georganiseerde, hightech misdaadgroeperingen die online actief zijn. Het beleid van bedrijven op het gebied van Cyber Security staat nog in de kinderschoenen. Met deze samenwerking zetten KPMG, Shell en Microsoft een belangrijke, eerste stap naar volwassenheid. We streven naar een modelmatige benadering die inzicht geeft in de precieze aard en impact van de risico’s op het gebied van Cyber Security. Daarmee bieden we praktische handvatten voor het handelingsperspectief van bestuurders.’

Gerelateerde artikelen