KPMG nieuwe externe accountant NN Group

De Raad van Commissarissen van verzekeraar NN Group stelt voor om KPMG te benoemen als externe accountant van met de opdracht de jaarrekeningen over de boekjaren 2016 tot en met 2019 te controleren. KPMG volgt EY op.

De  algemene vergadering van NN Group moet op 28 mei de benoeming van KPMG nog geoedkeuren.
 
Op grond van Nederlandse wetgeving ten aanzien van de verplichte roulatie van de externe accountant, is NN verplicht om per 1 januari 2016 een andere externe accountant te benoemen. Indien de algemene vergadering KMPG benoemt als externe accountant van de Vennootschap, zal KPMG de accountantscontrole voor het eerst uitvoeren over het boekjaar 2016. De controle van de jaarrekening over het boekjaar 2015 zal worden uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP, de huidige externe account van de Vennootschap. In overeenstemming met het advies van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen wordt voorgesteld om KPMG te benoemen voor de controle van de jaarrekeningen over de boekjaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

Gerelateerde artikelen