KPMG nieuwe externe accountant Deutsche Bundesbank

KPMG wordt de nieuwe externe accountant van de Deutsche Bundesbank voor de boekjaren 2015 tot en met 2020. Deze aanbeveling doet president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) nadat eerder de Deutsche Bundesbank zelf al KPMG had geselecteerd.

De rekeningen van de ECB en van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie. Het mandaat van de huidige externe accountants van de Deutsche Bundesbank, Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, eindigde na de audit van het boekjaar 2014. Het is daarom noodzakelijk om met ingang van het boekjaar 2015 externe accountants te benoemen.

De Deutsche Bundesbank heeft KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geselecteerd als haar onafhankelijke accountants voor het boekjaar 2015 tot 2020, en de ECB neemt dat voorstel nu over.

Gerelateerde artikelen