KPMG: Investeringen in Nederlands kantoorvastgoed nemen fors toe

De investeringen in Nederlands kantoorvastgoed zijn in de eerste zes maanden van dit jaar fors toegenomen. In de eerste helft van 2016 is voor een bedrag van € 2,3 miljard in Nederlandse kantoorgebouwen geïnvesteerd, een toename van 146% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2015.

Dit blijkt uit de European Real Snapshot van KPMG, een halfjaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in de Europese vastgoedsector.

Minder leegstand

Daarnaast nam de leegstand van kantoorruimte in deze periode af met 5,4% naar ca. 15%. Door de groeiende belangstelling ontstaat er steeds groter tekort aan kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte op belangrijke locaties, zoals de Amsterdamse Zuid-As. De investeringen in winkelvastgoed daalden daarentegen in het eerste halfjaar van 2016 met 40% tot € 0,8 miljard. In de eerste zes maanden van 2015 werd nog voor een bedrag van € 1,3 miljard in winkelruimte geïnvesteerd. Daarnaast nam de leegstand toe met 7,1%, vooral op de secundaire locaties.

Groot verschil met Duitsland en Verenigd Koninkrijk

“De ontwikkelingen in het Nederlandse kantoorvastgoed Nederland vormen een groot contrast met de bewegingen die we op andere locaties in de Europese markt zien, bijvoorbeeld in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”, zegt Sander Grunewald van KPMG. Grunewald: “Zo daalden de investeringen in Duits kantoorvastgoed in eerste zes maanden van dit jaar met 18% tot € 7,6 miljard. In Duitsland kwam dit met name door beperkingen in het kwalitatief hoogwaardige aanbod. Het aantal transacties nam wel toe, maar het totale volume nam af. In het Verenigd Koninkrijk nam vooral als gevolg van Brexit juist de belangstelling voor vastgoed fors af. Het vertrouwen is duidelijk minder geworden en beleggers kijken bij mogelijke investeringen steeds kritischer naar het sentiment dat onder mogelijke huurders leeft.”

Investeringen in Europa dalen

Vergeleken met de eerste zes maanden van 2015 daalden de totale investeringen in Europees vastgoed in de eerste helft van dit jaar met 30% tot € 107,5 miljard. Grunewald: “De onzekerheid die voortvloeit uit het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten heeft er duidelijk toe geleid dat de risicobereidheid van investeerders is afgenomen. Daarnaast is door het steeds beperkter beschikbaar zijn van kwalitatief hoogwaardige objecten, de concurrentie tussen investeerders verder toegenomen en zijn de aanvangsrendementen van het topvastgoed verder gedaald. Deze combinatie van factoren heeft geleid tot een afname in het volume van de transacties. Vanzelfsprekend heeft het Britse vastgoed de grootste gevolgen ondervonden van Brexit. In het tweede kwartaal van dit jaar namen de totale investeringen af met 53%. In Londen daalden de investeringen zelfs met 75%. In een aantal andere landen, zoals Italië, Zweden en Spanje, trokken de investeringen in vastgoed echter aan.”

Verwachtingen niet negatief

Ondanks de stevige daling van het volume in Europa zijn de verwachtingen niet per se negatief”, zegt Frank Mulders van KPMG. Mulders: “De lage rente en het ruime aanbod van liquiditeit zorgen ervoor dat beleggers blijven zoeken naar lange termijn investeringen. Het jaar 2015 was een jaar met een zeer hoog volume dat dit jaar ook zonder Brexit niet geëvenaard zou zijn, met name door het te kort aan kwalitatief hoogwaardige objecten. De fundamenten in Europa blijven dan ook op orde, al liggen er wel een aantal met name politieke risico’s op de loer. Het ‘besmettingsrisico’ van Brexit naar andere landen in de vorm van verkiezingen en referenda zou een rem op de investeringen in de vastgoedmarkt kunnen zetten. De verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten kan hier wel eens verder aan bijdragen.”

Gerelateerde artikelen