KPMG: Herstel onderzochte dossiers leidde niet tot aanpassing jaarrekeningen

De door de AFM onderzochte dossiers zijn door KPMG, waar nodig, hersteld. Maar dit herstel heeft in geen van de gevallen geleid tot aanpassing van de jaarrekening, zo laat het Big Four kantoor weten in een reactie op de door de toezichthouder opgelegde boete van ruim 1,2 miljoen euro aan KPMG.

De AFM heeft vandaag het boetebesluit naar aanleiding van het reguliere onderzoek naar wettelijke accountantscontroles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012 gepubliceerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn door de AFM al op 25 september 2014 openbaar gemaakt.

De AFM legt KPMG Accountants een boete op van € 1.245.000 vanwege het onvoldoende naleven van artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties in de periode vanaf 14 juni 2011 tot en met 10 juni 2013.

Egbert Eeftink, Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur van KPMG: “KPMG trekt lering uit het verleden. We geven absolute prioriteit aan het verder verbeteren van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden in het heden en de toekomst, in de wetenschap dat de onbesproken kwaliteit van ons accountantswerk nodig is om het publiek vertrouwen te herstellen. We zullen de constructieve dialoog met onze toezichthouder hierover voortzetten.”

KPMG heeft, waar nodig, de onderzochte dossiers hersteld. Dit herstel heeft in geen van de gevallen geleid tot aanpassing van de jaarrekening. Daarnaast heeft KPMG substantiële verbetermaatregelen doorgevoerd ten aanzien van de kwaliteit, governance en controleprocedures en -beschrijvingen.

Eeftink: “Wij hebben inmiddels vergaande en ingrijpende verbetermaatregelen geïmplementeerd om de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden verder te verbeteren. Daarom waarderen we het dat de AFM ook opmerkt dat KPMG werkt aan fundamentele verandering en verbetering. Dit is voor ons een belangrijk signaal dat KPMG op de goede weg is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de werking en het effect van deze maatregelen zich nog moeten bewijzen en dat wij er dus nog niet zijn. De verdere verbetering van de kwaliteit van onze controlewerkzaamheden is een continu proces en heeft onze absolute prioriteit.”

Gerelateerde artikelen